Kunst     
ศิลปะ

-

เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
+

en applaus

-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
+

en kunst

-

การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
+

ei bukking

-

แปรง
bhræng
+

en børste

-

สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
+

ei malerbok

-

นักเต้น
nák′-dhên′
+

en danser

-

การวาดภาพ
gan-wât-pâp
+

ei tegning

-

แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
+

et galleri

-

หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
+

et glassvindu

-

กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
+

en graffiti

-

หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
+

et håndverk

-

งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
+

en mosaikk

-

จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
+

et veggmaleri

-

พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
+

et museum

-

การแสดง
gan-sà′-dæng
+

en ytelse

-

ภาพ
pâp
+

et bilde

-

บทกวี
bòt′-gà′-wee
+

et dikt

-

ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
+

en skulptur

-

เพลง
playng
+

en sang

-

อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
+

en statue

-

สีน้ำ
sěe-nám
+

ei vannfarge

-
เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
en applaus

-
ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
en kunst

-
การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
ei bukking

-
แปรง
bhræng
en børste

-
สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
ei malerbok

-
นักเต้น
nák′-dhên′
en danser

-
การวาดภาพ
gan-wât-pâp
ei tegning

-
แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
et galleri

-
หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
et glassvindu

-
กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
en graffiti

-
หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
et håndverk

-
งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
en mosaikk

-
จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
et veggmaleri

-
พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
et museum

-
การแสดง
gan-sà′-dæng
en ytelse

-
ภาพ
pâp
et bilde

-
บทกวี
bòt′-gà′-wee
et dikt

-
ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
en skulptur

-
เพลง
playng
en sang

-
อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
en statue

-
สีน้ำ
sěe-nám
ei vannfarge