By     
เมือง

-

สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
+

en flyplass

-

อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
+

en leiegård

-

ม้านั่ง
má-nâng′
+

en bank

-

เมืองใหญ่
meuang-yài′
+

en storby

-

ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
+

en sykkelsti

-

ท่าเรือ
tâ-reua
+

ei båthavn

-

เมืองหลวง
meuang-lǔang
+

en hovedstad

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

et klokkespill

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

en kirkegård

-

โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
+

en kino

-

เมือง
meuang
+

en by

-

แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
+

et bykart

-

อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
+

en forbrytelse

-

การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
+

en demonstrasjon

-

งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
+

ei messe

-

นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
+

et brannvesen

-

น้ำพุ
nám-póo′
+

en fontene

-

ขยะ
kà′-yà′
+

et søppel

-

ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
+

ei havn

-

โรงแรม
rong-ræm
+

et hotell

-

หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
+

en brannhydrant

-

สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
+

et landemerke

-

ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
+

ei postkasse

-

เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
+

et nabolag

-

แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
+

et neonlys

-

ไนท์คลับ
nai′-kláp′
+

en nattklubb

-

เมืองเก่า
meuang-gào′
+

en gamleby

-

โอเปร่า
oh-bhrào′
+

en opera

-

สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
+

en park

-

ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
+

en parkbenk

-

ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
+

en parkeringsplass

-

ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
+

en telefonkiosk

-

รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
+

et postnummer

-

คุก
kóok′
+

et fengsel

-

ผับ
pàp′
+

en pub

-

สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
+

en/ei severdighet

-

เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
+

en horisont

-

ไฟถนน
fai′-tà′-non′
+

et gatelys

-

สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
+

et turistkontor

-

หอคอย
hǎw-kawy
+

et tårn

-

อุโมงค์
òo′-mong
+

en tunnel

-

ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
+

en bil

-

หมู่บ้าน
mòo-bân
+

en landsby

-

แทงค์น้ำ
tæng-nám
+

et vanntårn

-
สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
en flyplass

-
อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
en leiegård

-
ม้านั่ง
má-nâng′
en bank

-
เมืองใหญ่
meuang-yài′
en storby

-
ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
en sykkelsti

-
ท่าเรือ
tâ-reua
ei båthavn

-
เมืองหลวง
meuang-lǔang
en hovedstad

-
ระฆัง
rá′-kang′
et klokkespill

-
สุสาน
sòo′-sǎn
en kirkegård

-
โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
en kino

-
เมือง
meuang
en by

-
แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
et bykart

-
อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
en forbrytelse

-
การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
en demonstrasjon

-
งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
ei messe

-
นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
et brannvesen

-
น้ำพุ
nám-póo′
en fontene

-
ขยะ
kà′-yà′
et søppel

-
ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
ei havn

-
โรงแรม
rong-ræm
et hotell

-
หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
en brannhydrant

-
สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
et landemerke

-
ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
ei postkasse

-
เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
et nabolag

-
แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
et neonlys

-
ไนท์คลับ
nai′-kláp′
en nattklubb

-
เมืองเก่า
meuang-gào′
en gamleby

-
โอเปร่า
oh-bhrào′
en opera

-
สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
en park

-
ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
en parkbenk

-
ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
en parkeringsplass

-
ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
en telefonkiosk

-
รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
et postnummer

-
คุก
kóok′
et fengsel

-
ผับ
pàp′
en pub

-
สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
en/ei severdighet

-
เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
en horisont

-
ไฟถนน
fai′-tà′-non′
et gatelys

-
สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
et turistkontor

-
หอคอย
hǎw-kawy
et tårn

-
อุโมงค์
òo′-mong
en tunnel

-
ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
en bil

-
หมู่บ้าน
mòo-bân
en landsby

-
แทงค์น้ำ
tæng-nám
et vanntårn