Arkitektur     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

en arkitektur

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

en arena

-

โรงนา
rong-na
+

en låve

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

en barokk

-

อิฐ
ìt′
+

en byggstein

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

et mursteinshus

-

สะพาน
sà′-pan
+

ei bro

-

อาคาร
a-kan
+

en bygning

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

et slott

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

en domkirke

-

เสา
sǎo′
+

en pilar

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

en byggeplass

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

en kuppel

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

en fasade

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

en fotballstadion

-

ป้อม
bhâwm
+

ei borg

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

en gavl

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

en port

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

et bindingsverkshus

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

et fyrtårn

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

et monument

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

en moské

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

et kontorbygg

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

et tak

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

en ruin

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

et stillas

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

en skyskraper

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

ei hengebro

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

ei flis

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
en arkitektur

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
en arena

-
โรงนา
rong-na
en låve

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
en barokk

-
อิฐ
ìt′
en byggstein

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
et mursteinshus

-
สะพาน
sà′-pan
ei bro

-
อาคาร
a-kan
en bygning

-
ปราสาท
bhra-sàt
et slott

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
en domkirke

-
เสา
sǎo′
en pilar

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
en byggeplass

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
en kuppel

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
en fasade

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
en fotballstadion

-
ป้อม
bhâwm
ei borg

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
en gavl

-
ประตู
bhrà′-dhoo
en port

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
et bindingsverkshus

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
et fyrtårn

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
et monument

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
en moské

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
en obelisk

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
et kontorbygg

-
หลังคา
lǎng′-ka
et tak

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
en ruin

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
et stillas

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
en skyskraper

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
ei hengebro

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
ei flis