Religion     
Tôn Giáo

-

lễ Phục sinh +

ei påske

-

quả trứng Phục sinh +

et påskeegg

-

thiên thần +

en engel

-

chuông +

ei bjelle

-

kinh thánh +

en bibel

-

giám mục +

en biskop

-

phước lành +

en velsignelse

-

Phật giáo +

en buddhisme

-

Cơ-đốc giáo +

en kristendom

-

món quà Giáng sinh +

ei julegave

-

cây Giáng sinh +

et juletre

-

nhà thờ +

ei kirke

-

quan tài +

ei kiste

-

tạo vật +

en skapelse

-

cây thánh giá +

et krusifiks

-

ma quỷ +

en djevel

-

chúa trời +

en gud

-

Ấn Độ giáo +

en hinduisme

-

Hồi giáo +

islam

-

đạo Do thái +

en jødedom

-

thiền +

en meditasjon

-

xác ướp +

en mumie

-

người theo đạo Hồi +

en muslim

-

Đức Giáo hoàng +

en pave

-

kinh cầu nguyện +

ei bønn

-

linh mục +

en prest

-

tôn giáo +

en religion

-

cầu nguyện +

en gudstjeneste

-

giáo đường Do Thái +

en synagoge

-

đền thờ +

et tempel

-

ngôi mộ +

ei grav

-
lễ Phục sinh
ei påske

-
quả trứng Phục sinh
et påskeegg

-
thiên thần
en engel

-
chuông
ei bjelle

-
kinh thánh
en bibel

-
giám mục
en biskop

-
phước lành
en velsignelse

-
Phật giáo
en buddhisme

-
Cơ-đốc giáo
en kristendom

-
món quà Giáng sinh
ei julegave

-
cây Giáng sinh
et juletre

-
nhà thờ
ei kirke

-
quan tài
ei kiste

-
tạo vật
en skapelse

-
cây thánh giá
et krusifiks

-
ma quỷ
en djevel

-
chúa trời
en gud

-
Ấn Độ giáo
en hinduisme

-
Hồi giáo
islam

-
đạo Do thái
en jødedom

-
thiền
en meditasjon

-
xác ướp
en mumie

-
người theo đạo Hồi
en muslim

-
Đức Giáo hoàng
en pave

-
kinh cầu nguyện
ei bønn

-
linh mục
en prest

-
tôn giáo
en religion

-
cầu nguyện
en gudstjeneste

-
giáo đường Do Thái
en synagoge

-
đền thờ
et tempel

-
ngôi mộ
ei grav