Store dyr     
Động vật lớn

-

cá sấu +

en alligator

-

hươu, nai +

et gevir

-

khỉ đầu chó +

en bavian

-

gấu +

en bjørn

-

trâu +

en bøffel

-

lạc đà +

en kamel

-

con báo gêpa +

en gepard

-

bò cái +

ei ku

-

cá sấu +

en krokodille

-

khủng long +

en dinosaur

-

con lừa +

et esel

-

con rồng +

en drage

-

con voi +

en elefant

-

con hươu cao cổ +

en sjiraff

-

khỉ độc gôrila +

en gorilla

-

hà mã +

en flodhest

-

con ngựa +

en hest

-

chuột túi +

en kenguru

-

con báo hoa mai +

en leopard

-

sư tử +

ei løve

-

lạc đà không bướu +

en lama

-

mèo rừng +

ei gaupe

-

con quái vật +

et monster

-

nai sừng tấm Bắc Mỹ +

en elg

-

đà điểu +

en struts

-

gấu trúc +

en panda

-

con lợn +

en gris

-

gấu Bắc cực +

en isbjørn

-

con báo sư tử +

en puma

-

con tê giác +

et neshorn

-

con hươu đực +

en hjort

-

con hổ +

en tiger

-

con hải mã +

en hvalross

-

ngựa hoang +

en villhest

-

ngựa vằn +

en sebra

-
cá sấu
en alligator

-
hươu, nai
et gevir

-
khỉ đầu chó
en bavian

-
gấu
en bjørn

-
trâu
en bøffel

-
lạc đà
en kamel

-
con báo gêpa
en gepard

-
bò cái
ei ku

-
cá sấu
en krokodille

-
khủng long
en dinosaur

-
con lừa
et esel

-
con rồng
en drage

-
con voi
en elefant

-
con hươu cao cổ
en sjiraff

-
khỉ độc gôrila
en gorilla

-
hà mã
en flodhest

-
con ngựa
en hest

-
chuột túi
en kenguru

-
con báo hoa mai
en leopard

-
sư tử
ei løve

-
lạc đà không bướu
en lama

-
mèo rừng
ei gaupe

-
con quái vật
et monster

-
nai sừng tấm Bắc Mỹ
en elg

-
đà điểu
en struts

-
gấu trúc
en panda

-
con lợn
en gris

-
gấu Bắc cực
en isbjørn

-
con báo sư tử
en puma

-
con tê giác
et neshorn

-
con hươu đực
en hjort

-
con hổ
en tiger

-
con hải mã
en hvalross

-
ngựa hoang
en villhest

-
ngựa vằn
en sebra