Store dyr     
Động vật lớn

-
cá sấu
en alligator

-
hươu, nai
et gevir

-
khỉ đầu chó
en bavian

-
gấu
en bjørn

-
trâu
en bøffel

-
lạc đà
en kamel

-
con báo gêpa
en gepard

-
bò cái
ei ku

-
cá sấu
en krokodille

-
khủng long
en dinosaur

-
con lừa
et esel

-
con rồng
en drage

-
con voi
en elefant

-
con hươu cao cổ
en sjiraff

-
khỉ độc gôrila
en gorilla

-
hà mã
en flodhest

-
con ngựa
en hest

-
chuột túi
en kenguru

-
con báo hoa mai
en leopard

-
sư tử
ei løve

-
lạc đà không bướu
en lama

-
mèo rừng
ei gaupe

-
con quái vật
et monster

-
nai sừng tấm Bắc Mỹ
en elg

-
đà điểu
en struts

-
gấu trúc
en panda

-
con lợn
en gris

-
gấu Bắc cực
en isbjørn

-
con báo sư tử
en puma

-
con tê giác
et neshorn

-
con hươu đực
en hjort

-
con hổ
en tiger

-
con hải mã
en hvalross

-
ngựa hoang
en villhest

-
ngựa vằn
en sebra