Trafikk     
交通

-

事故
shìgù
+

ei ulykke

-

道口杆
dàokǒu gān
+

en barriere

-

自行车
zìxíngchē
+

en sykkel

-

小船
xiǎochuán
+

en båt

-

巴士
bāshì
+

en buss

-

缆车
lǎnchē
+

en taubane

-

汽车
qìchē
+

en bil

-

旅居车
lǚjū chē
+

ei campingvogn

-

马车
mǎchē
+

ei kjerre

-

塞满
sāi mǎn
+

en trengsel

-

公路
gōnglù
+

en landevei

-

游轮
yóulún
+

et cruiseskip

-

曲线
qūxiàn
+

en sving

-

死胡同
sǐhútòng
+

en blindvei

-

出发
chūfā
+

ei avreise

-

紧急刹车
jǐnjí shāchē
+

en nødbremse

-

入口
rùkǒu
+

en inngang

-

自动扶梯
zìdòng fútī
+

ei rulletrapp

-

超重行李
chāozhòng xínglǐ
+

ei overvekt

-

出口
chūkǒu
+

en utgang

-

渡轮
dùlún
+

ei ferje

-

消防车
xiāofángchē
+

en brannbil

-

飞行
fēixíng
+

et fly

-

货运车
huò yùn chē
+

ei godsvogn

-

汽油
qìyóu
+

en bensin

-

手刹车
shǒu shāchē
+

en håndbremse

-

直升机
zhíshēngjī
+

et helikopter

-

高速公路
gāosù gōnglù
+

en motorvei

-

船屋
chuánwū
+

en husbåt

-

女士自行车
nǚshì zìxíngchē
+

en damesykkel

-

左转弯
zuǒ zhuǎnwān
+

en venstresving

-

铁路道口
tiělù dàokǒu
+

en jernbaneovergang

-

火车头
huǒchētóu
+

et lokomotiv

-

地图
dìtú
+

et kart

-

地铁
dìtiě
+

en t-bane

-

轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
+

en moped

-

摩托艇
mótuō tǐng
+

en motorbåt

-

摩托车
mótuō chē
+

en motorsykkel

-

摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
+

en motorsykkelhjelm

-

女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
+

en motorsyklist

-

山地自行车
shāndì zìxíngchē
+

en terrengsykkel

-

关口
guānkǒu
+

en fjellovergang

-

禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
+

et forbikjøringsforbud

-

禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
+

en ikke-røyker

-

单行道
dānxíng dào
+

ei enveiskjøring

-

停车计时器
tíngchē jìshí qì
+

et parkometer

-

乘客
chéngkè
+

en passasjer

-

喷气式客机
pēnqì shì kèjī
+

et passasjerfly

-

行人
xíngrén
+

en fotgjenger

-

飞机
fēijī
+

et fly

-

坑洞
kēng dòng
+

ei grop

-

螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
+

et propellfly

-

铁路
tiělù
+

ei skinne

-

铁路桥
tiělù qiáo
+

ei jernbanebru

-

坡道
pō dào
+

en avkjørsel

-

优先行使
yōuxiān xíngshǐ
+

en forkjørsrett

-

道路
dàolù
+

en vei

-

环行交通
huánxíng jiāotōng
+

ei rundkjøring

-

座位排
zuòwèi pái
+

ei seterad

-

滑板车
huábǎn chē
+

en sparksykkel

-

电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
+

en moped

-

旅行指南
lǚxíng zhǐnán
+

et veiskilt

-

雪橇
xuěqiāo
+

en slede

-

雪地车
xuě dì chē
+

en snøscooter

-

速度
sùdù
+

en hastighet

-

限速
xiàn sù
+

ei fartsgrense

-

车站
chēzhàn
+

en togstasjon

-

轮船
lúnchuán
+

en dampbåt

-

车站
chēzhàn
+

en holdeplass

-

路牌
lùpái
+

et veiskilt

-

童车
tóngchē
+

ei barnevogn

-

地铁站
dìtiě zhàn
+

en t-banestasjon

-

出租车
chūzū chē
+

en taxi

-

车票
chēpiào
+

en billett

-

行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
+

en tidtabell

-

轨道
guǐdào
+

et spor

-

道岔
dàochà
+

en sporveksel

-

拖拉机
tuōlājī
+

en traktor