Bil     
汽车

-

空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
+

et luftfilter

-

故障
gùzhàng
+

et sammenbrudd

-

房车
fáng chē
+

en bobil

-

汽车电池
qìchē diànchí
+

et bilbatteri

-

儿童座椅
értóng zuò yǐ
+

et barnesete

-

损坏
sǔnhuài
+

en skade

-

柴油
cháiyóu
+

en diesel

-

排气管
pái qì guǎn
+

et eksosrør

-

爆胎
bào tāi
+

ei punktering

-

加油站
jiāyóu zhàn
+

en bensinstasjon

-

大灯
dà dēng
+

et frontlys

-

引擎盖
yǐnqíng gài
+

et panser

-

千斤顶
qiānjīndǐng
+

en jekk

-

扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
+

ei reservekanne

-

废料场
fèiliào chǎng
+

en skraphandler

-

后部
hòu bù
+

en bakende

-

尾灯
wěidēng
+

et baklys

-

后视镜
hòu shì jìng
+

en bakspeil

-

行驶
xíngshǐ
+

en biltur

-

轮辋
lúnwǎng
+

en felg

-

火花塞
huǒhuāsāi
+

en tennplugg

-

转速表
zhuǎnsù biǎo
+

et speedometer

-

罚款单
fákuǎn dān
+

ei bot

-

轮胎
lúntāi
+

et dekk

-

拖车服务
tuō chē fú wù
+

ei bilberging

-

老爷车
lǎoyé chē
+

en veteranbil

-

车轮
chēlún
+

et hjul

-
空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
et luftfilter

-
故障
gùzhàng
et sammenbrudd

-
房车
fáng chē
en bobil

-
汽车电池
qìchē diànchí
et bilbatteri

-
儿童座椅
értóng zuò yǐ
et barnesete

-
损坏
sǔnhuài
en skade

-
柴油
cháiyóu
en diesel

-
排气管
pái qì guǎn
et eksosrør

-
爆胎
bào tāi
ei punktering

-
加油站
jiāyóu zhàn
en bensinstasjon

-
大灯
dà dēng
et frontlys

-
引擎盖
yǐnqíng gài
et panser

-
千斤顶
qiānjīndǐng
en jekk

-
扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
ei reservekanne

-
废料场
fèiliào chǎng
en skraphandler

-
后部
hòu bù
en bakende

-
尾灯
wěidēng
et baklys

-
后视镜
hòu shì jìng
en bakspeil

-
行驶
xíngshǐ
en biltur

-
轮辋
lúnwǎng
en felg

-
火花塞
huǒhuāsāi
en tennplugg

-
转速表
zhuǎnsù biǎo
et speedometer

-
罚款单
fákuǎn dān
ei bot

-
轮胎
lúntāi
et dekk

-
拖车服务
tuō chē fú wù
ei bilberging

-
老爷车
lǎoyé chē
en veteranbil

-
车轮
chēlún
et hjul