By     
城市

-

机场
jīchǎng
+

en flyplass

-

公寓大楼
gōngyù dàlóu
+

en leiegård

-

长椅
cháng yǐ
+

en bank

-

大城市
dà chéngshì
+

en storby

-

自行车道
zìxíngchē dào
+

en sykkelsti

-

船港
chuán gǎng
+

ei båthavn

-

首都
shǒudū
+

en hovedstad

-

钟琴
zhōng qín
+

et klokkespill

-

墓地
mùdì
+

en kirkegård

-

电影院
diànyǐngyuàn
+

en kino

-

城市
chéngshì
+

en by

-

城市地图
chéngshì dìtú
+

et bykart

-

犯罪
fànzuì
+

en forbrytelse

-

游行
yóuxíng
+

en demonstrasjon

-

博览会
bólǎnhuì
+

ei messe

-

消防队
xiāofáng duì
+

et brannvesen

-

喷泉
pēnquán
+

en fontene

-

垃圾
lè sè
+

et søppel

-

港口
gǎngkǒu
+

ei havn

-

酒店
jiǔdiàn
+

et hotell

-

消防栓
xiāofáng shuān
+

en brannhydrant

-

标志
biāozhì
+

et landemerke

-

邮箱
yóuxiāng
+

ei postkasse

-

邻里
línlǐ
+

et nabolag

-

霓虹灯
níhóngdēng
+

et neonlys

-

夜总会
yèzǒnghuì
+

en nattklubb

-

老城区
lǎo chéngqū
+

en gamleby

-

歌剧
gējù
+

en opera

-

公园
gōngyuán
+

en park

-

公园长凳
gōng yuán cháng dèng
+

en parkbenk

-

停车场
tíngchē chǎng
+

en parkeringsplass

-

电话亭
diànhuàtíng
+

en telefonkiosk

-

邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
+

et postnummer

-

监狱
jiānyù
+

et fengsel

-

酒馆
jiǔguǎn
+

en pub

-

景点
jǐngdiǎn
+

en/ei severdighet

-

地平线
dìpíngxiàn
+

en horisont

-

路灯
lùdēng
+

et gatelys

-

旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
+

et turistkontor

-


+

et tårn

-

隧道
suìdào
+

en tunnel

-

车辆
chēliàng
+

en bil

-


cūn
+

en landsby

-

水塔
shuǐtǎ
+

et vanntårn

-
机场
jīchǎng
en flyplass

-
公寓大楼
gōngyù dàlóu
en leiegård

-
长椅
cháng yǐ
en bank

-
大城市
dà chéngshì
en storby

-
自行车道
zìxíngchē dào
en sykkelsti

-
船港
chuán gǎng
ei båthavn

-
首都
shǒudū
en hovedstad

-
钟琴
zhōng qín
et klokkespill

-
墓地
mùdì
en kirkegård

-
电影院
diànyǐngyuàn
en kino

-
城市
chéngshì
en by

-
城市地图
chéngshì dìtú
et bykart

-
犯罪
fànzuì
en forbrytelse

-
游行
yóuxíng
en demonstrasjon

-
博览会
bólǎnhuì
ei messe

-
消防队
xiāofáng duì
et brannvesen

-
喷泉
pēnquán
en fontene

-
垃圾
lè sè
et søppel

-
港口
gǎngkǒu
ei havn

-
酒店
jiǔdiàn
et hotell

-
消防栓
xiāofáng shuān
en brannhydrant

-
标志
biāozhì
et landemerke

-
邮箱
yóuxiāng
ei postkasse

-
邻里
línlǐ
et nabolag

-
霓虹灯
níhóngdēng
et neonlys

-
夜总会
yèzǒnghuì
en nattklubb

-
老城区
lǎo chéngqū
en gamleby

-
歌剧
gējù
en opera

-
公园
gōngyuán
en park

-
公园长凳
gōng yuán cháng dèng
en parkbenk

-
停车场
tíngchē chǎng
en parkeringsplass

-
电话亭
diànhuàtíng
en telefonkiosk

-
邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
et postnummer

-
监狱
jiānyù
et fengsel

-
酒馆
jiǔguǎn
en pub

-
景点
jǐngdiǎn
en/ei severdighet

-
地平线
dìpíngxiàn
en horisont

-
路灯
lùdēng
et gatelys

-
旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
et turistkontor

-


et tårn

-
隧道
suìdào
en tunnel

-
车辆
chēliàng
en bil

-

cūn
en landsby

-
水塔
shuǐtǎ
et vanntårn