ਧਰਮ     
дин

-

пасх, IутIыжь
pash, IutIyž’
+

ਈਸਟਰ

-

пасхэ, кIэнкIэ гъэлагъ
pashè, kIènkIè g’’èlag’’
+

ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-

мэлэIич
mèlèIič
+

ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-

тхьагъушъ, одыджынышху
th’ag’’uš’’, odydžynyšhu
+

ਘੰਟੀ

-

библие
biblie
+

ਬਾਈਬਲ

-

епископ
episkop
+

ਪਾਦਰੀ

-

имурад къыдэхъунэу епIолIэн
imurad k’’ydèh’’unèu epIolIèn
+

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-

буддизм
buddizm
+

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-

христианств
hristianstv
+

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-

рождественскэ тын
roždestvenskè tyn
+

ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-

рождественскэ ёлк
roždestvenskè ëlk
+

ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-

чылыс
čylys
+

ਗਿਰਜਾਘਰ

-

пхъэмбай
ph’’èmbaj
+

ਕਫ਼ਨ

-

гъэпсыныр, шIыныр
g’’èpsynyr, šIynyr
+

ਨਿਰਮਾਣ

-

хэIумэн
hèIumèn
+

ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-

джынапцIэ
džynapcIè
+

ਸ਼ੈਤਾਨ

-

тхьэ
th’è
+

ਭਗਵਾਨ

-

индуизм (дин)
induizm (din)
+

ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-

ислъам (дин)
isl’’am (din)
+

ਇਸਲਾਮ

-

иудаизм (дин)
iudaizm (din)
+

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-

медитацие
meditacie
+

ਇਕਾਗਰਤਾ

-

мумие ,хьадэгъугъ
mumie ,h’adèg’’ug’’
+

ਮੰਮੀ

-

бысылъымэн
bysyl’’ymèn
+

ਮੁਸਲਮਾਨ

-

пап (римскэ)
pap (rimskè)
+

ਪੋਪ

-

дыухьэ, тхьалъэIу
dyuh’è, th’al’’èIu
+

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-

дин пащ
din paŝ
+

ਪਾਦਰੀ

-

дин
din
+

ਧਰਮ

-

тхьэм фэлэжьэныр
th’èm fèlèž’ènyr
+

ਸੇਵਾ

-

синагог
sinagog
+

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-

чылыс, тхьэлъэIупIэ унэшху
čylys, th’èl’’èIupIè unèšhu
+

ਮੰਦਰ

-

къэ, бэны
k’’è, bèny
+

ਮਕਬਰਾ

-
пасх, IутIыжь
pash, IutIyž’
ਈਸਟਰ

-
пасхэ, кIэнкIэ гъэлагъ
pashè, kIènkIè g’’èlag’’
ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-
мэлэIич
mèlèIič
ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-
тхьагъушъ, одыджынышху
th’ag’’uš’’, odydžynyšhu
ਘੰਟੀ

-
библие
biblie
ਬਾਈਬਲ

-
епископ
episkop
ਪਾਦਰੀ

-
имурад къыдэхъунэу епIолIэн
imurad k’’ydèh’’unèu epIolIèn
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-
буддизм
buddizm
ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-
христианств
hristianstv
ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-
рождественскэ тын
roždestvenskè tyn
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-
рождественскэ ёлк
roždestvenskè ëlk
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-
чылыс
čylys
ਗਿਰਜਾਘਰ

-
пхъэмбай
ph’’èmbaj
ਕਫ਼ਨ

-
гъэпсыныр, шIыныр
g’’èpsynyr, šIynyr
ਨਿਰਮਾਣ

-
хэIумэн
hèIumèn
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-
джынапцIэ
džynapcIè
ਸ਼ੈਤਾਨ

-
тхьэ
th’è
ਭਗਵਾਨ

-
индуизм (дин)
induizm (din)
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-
ислъам (дин)
isl’’am (din)
ਇਸਲਾਮ

-
иудаизм (дин)
iudaizm (din)
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-
медитацие
meditacie
ਇਕਾਗਰਤਾ

-
мумие ,хьадэгъугъ
mumie ,h’adèg’’ug’’
ਮੰਮੀ

-
бысылъымэн
bysyl’’ymèn
ਮੁਸਲਮਾਨ

-
пап (римскэ)
pap (rimskè)
ਪੋਪ

-
дыухьэ, тхьалъэIу
dyuh’è, th’al’’èIu
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-
дин пащ
din paŝ
ਪਾਦਰੀ

-
дин
din
ਧਰਮ

-
тхьэм фэлэжьэныр
th’èm fèlèž’ènyr
ਸੇਵਾ

-
синагог
sinagog
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-
чылыс, тхьэлъэIупIэ унэшху
čylys, th’èl’’èIupIè unèšhu
ਮੰਦਰ

-
къэ, бэны
k’’è, bèny
ਮਕਬਰਾ