ਕੁਦਰਤ     
Natuur

-

boog +

ਗੋਲਾਈ

-

stal +

ਖੇਤ

-

baai +

ਖਾੜੀ

-

strand +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

borrel +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

grot +

ਗੁਫਾ

-

plaas +

ਖੇਤ

-

vuur +

ਅੱਗ

-

voetspoor +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

wêreld +

ਗਲੋਬ

-

oes +

ਫਸਲ

-

hooibale +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

meer +

ਝੀਲ

-

blaar +

ਪੱਤਾ

-

berg +

ਪਹਾੜ

-

oseaan +

ਸਾਗਰ

-

uitsig +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

rots +

ਚੱਟਾਨ

-

fontein +

ਝਰਨਾ

-

moeras +

ਦਲਦਲ

-

boom +

ਦਰੱਖਤ

-

boomstam +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

vallei +

ਘਾਟੀ

-

uitsig +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

waterstroom +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

waterval +

ਝਰਨਾ

-

golf +

ਲਹਿਰ

-
boog
ਗੋਲਾਈ

-
stal
ਖੇਤ

-
baai
ਖਾੜੀ

-
strand
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
borrel
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
grot
ਗੁਫਾ

-
plaas
ਖੇਤ

-
vuur
ਅੱਗ

-
voetspoor
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
wêreld
ਗਲੋਬ

-
oes
ਫਸਲ

-
hooibale
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
meer
ਝੀਲ

-
blaar
ਪੱਤਾ

-
berg
ਪਹਾੜ

-
oseaan
ਸਾਗਰ

-
uitsig
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
rots
ਚੱਟਾਨ

-
fontein
ਝਰਨਾ

-
moeras
ਦਲਦਲ

-
boom
ਦਰੱਖਤ

-
boomstam
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
vallei
ਘਾਟੀ

-
uitsig
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
waterstroom
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
waterval
ਝਰਨਾ

-
golf
ਲਹਿਰ