ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Abstrakte terme

-

administrasie

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

advertensie

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

pyl

ਤੀਰ

-

verbod

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

loopbaan

ਪੇਸ਼ਾ

-

middel

ਕੇਂਦਰ

-

verkiesing

ਚੋਣ

-

samewerking

ਸਹਿਯੋਗ

-

kleur

ਰੰਗ

-

kontak

ਸੰਪਰਕ

-

gevaar

ਖ਼ਤਰਾ

-

liefdesverklaring

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

definisie

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

verskil

ਫ਼ਰਕ

-

moeilikheid

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

rigting

ਦਿਸ਼ਾ

-

ontdekking

ਖੋਜ

-

wanorde

ਵਿਕਾਰ

-

verte

ਦੂਰੀ

-

afstand

ਦੂਰੀ

-

verskeidenheid

ਅਨੇਕਤਾ

-

moeite

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

verkenning

ਘੋਖ

-

val

ਡਿੱਗਣਾ

-

krag

ਜ਼ੋਰ

-

geur

ਸੁਗੰਧ

-

vryheid

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

spook

ਭੂਤ

-

helfte

ਅੱਧਾ

-

hoogte

ਕੱਦ

-

hulp

ਸਹਾਇਤਾ

-

skuilplek

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

tuisland

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

higiëne

ਸਫਾਈ

-

idee

ਵਿਚਾਰ

-

illusie

ਭਰਮ

-

verbeelding

ਕਲਪਨਾ

-

intelligensie

ਬੁੱਧੀ

-

uitnodiging

ਨਿਉਤਾ

-

geregtigheid

ਨਿਆਂ

-

lig

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

kyk

ਦਿਖਾਵਟ

-

verlies

ਨੁਕਸਾਨ

-

vergroting

ਵਾਧਾ

-

fout

ਗਲਤੀ

-

moord

ਹੱਤਿਆ

-

nasie

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

nuwigheid

ਨਵੀਨਤਾ

-

opsie

ਚੋਣ

-

geduld

ਧੀਰਜ

-

beplanning

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

probleem

ਸਮੱਸਿਆ

-

beskerming

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

refleksie

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

republiek

ਗਣਤੰਤਰ

-

risiko

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

veiligheid

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

geheim

ਰਹੱਸ

-

geslag

ਸੈਕਸ

-

skaduwee

ਛਾਂ

-

grootte

ਆਕਾਰ

-

solidariteit

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

sukses

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

ondersteuning

ਸਮਰਥਨ

-

tradisie

ਪਰੰਪਰਾ

-

gewig

ਭਾਰ

-
administrasie
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
advertensie
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
pyl
ਤੀਰ

-
verbod
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
loopbaan
ਪੇਸ਼ਾ

-
middel
ਕੇਂਦਰ

-
verkiesing
ਚੋਣ

-
samewerking
ਸਹਿਯੋਗ

-
kleur
ਰੰਗ

-
kontak
ਸੰਪਰਕ

-
gevaar
ਖ਼ਤਰਾ

-
liefdesverklaring
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
agteruitgang
ਪਤਣ

-
definisie
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
verskil
ਫ਼ਰਕ

-
moeilikheid
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
rigting
ਦਿਸ਼ਾ

-
ontdekking
ਖੋਜ

-
wanorde
ਵਿਕਾਰ

-
verte
ਦੂਰੀ

-
afstand
ਦੂਰੀ

-
verskeidenheid
ਅਨੇਕਤਾ

-
moeite
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
verkenning
ਘੋਖ

-
val
ਡਿੱਗਣਾ

-
krag
ਜ਼ੋਰ

-
geur
ਸੁਗੰਧ

-
vryheid
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
spook
ਭੂਤ

-
helfte
ਅੱਧਾ

-
hoogte
ਕੱਦ

-
hulp
ਸਹਾਇਤਾ

-
skuilplek
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
tuisland
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
higiëne
ਸਫਾਈ

-
idee
ਵਿਚਾਰ

-
illusie
ਭਰਮ

-
verbeelding
ਕਲਪਨਾ

-
intelligensie
ਬੁੱਧੀ

-
uitnodiging
ਨਿਉਤਾ

-
geregtigheid
ਨਿਆਂ

-
lig
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
kyk
ਦਿਖਾਵਟ

-
verlies
ਨੁਕਸਾਨ

-
vergroting
ਵਾਧਾ

-
fout
ਗਲਤੀ

-
moord
ਹੱਤਿਆ

-
nasie
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
nuwigheid
ਨਵੀਨਤਾ

-
opsie
ਚੋਣ

-
geduld
ਧੀਰਜ

-
beplanning
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
probleem
ਸਮੱਸਿਆ

-
beskerming
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
refleksie
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
republiek
ਗਣਤੰਤਰ

-
risiko
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
veiligheid
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
geheim
ਰਹੱਸ

-
geslag
ਸੈਕਸ

-
skaduwee
ਛਾਂ

-
grootte
ਆਕਾਰ

-
solidariteit
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
sukses
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
ondersteuning
ਸਮਰਥਨ

-
tradisie
ਪਰੰਪਰਾ

-
gewig
ਭਾਰ