ਸਮੱਗਰੀ     
Materiale

-

geelkoper +

ਪਿੱਤਲ

-

sement +

ਸੀਮੈਂਟ

-

keramiek +

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

doek +

ਕੱਪੜਾ

-

materiaal +

ਕੱਪੜਾ

-

katoen +

ਕਾਟਨ

-

kristal +

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

vuillis +

ਧੂੜ

-

gom / lym +

ਗੂੰਦ

-

leer +

ਚਮੜਾ

-

metaal +

ਧਾਤ

-

olie +

ਤੇਲ

-

poeier +

ਪਾਊਡਰ

-

sout +

ਨਮਕ

-

sand +

ਰੇਤ

-

oorskietstukkies +

ਕਬਾੜ

-

silwer +

ਚਾਂਦੀ

-

klip +

ਪੱਥਰ

-

strooi +

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

hout +

ਲੱਕੜ

-

wol +

ਉੱਨ

-
geelkoper
ਪਿੱਤਲ

-
sement
ਸੀਮੈਂਟ

-
keramiek
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
doek
ਕੱਪੜਾ

-
materiaal
ਕੱਪੜਾ

-
katoen
ਕਾਟਨ

-
kristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
vuillis
ਧੂੜ

-
gom / lym
ਗੂੰਦ

-
leer
ਚਮੜਾ

-
metaal
ਧਾਤ

-
olie
ਤੇਲ

-
poeier
ਪਾਊਡਰ

-
sout
ਨਮਕ

-
sand
ਰੇਤ

-
oorskietstukkies
ਕਬਾੜ

-
silwer
ਚਾਂਦੀ

-
klip
ਪੱਥਰ

-
strooi
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
hout
ਲੱਕੜ

-
wol
ਉੱਨ