ਕਲਾ     
Kuns

-

applous +

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

kunste +

ਕਲਾ

-

buiging +

ਧਨੁਸ਼

-

kwas +

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

inkleurboek +

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

danser +

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

tekening +

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

gallery +

ਗੈਲਰੀ

-

glasvenster +

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

graffiti +

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

kunshandwerk +

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

mosaïek +

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

muurskildery +

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

museum +

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

opvoering +

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

prent +

ਚਿੱਤਰ

-

gedig +

ਕਵਿਤਾ

-

beeld +

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

lied +

ਗੀਤ

-

standbeeld +

ਮੂਰਤੀ

-

waterverf +

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
applous
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
kunste
ਕਲਾ

-
buiging
ਧਨੁਸ਼

-
kwas
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
inkleurboek
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
danser
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
tekening
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
gallery
ਗੈਲਰੀ

-
glasvenster
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
graffiti
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
kunshandwerk
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
mosaïek
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
muurskildery
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
museum
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
opvoering
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
prent
ਚਿੱਤਰ

-
gedig
ਕਵਿਤਾ

-
beeld
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
lied
ਗੀਤ

-
standbeeld
ਮੂਰਤੀ

-
waterverf
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ