ਖਰੀਦਾਰੀ     
Inkopies

-

bakkery +

ਬੇਕਰੀ

-

strepieskode +

ਬਾਰ ਕੋਡ

-

boekwinkel +

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

kafee +

ਕੈਫੇ

-

algemene handelaar +

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

droogskoonmaker +

ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-

blommewinkel +

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

geskenk +

ਉਪਹਾਰ

-

mark +

ਬਾਜ਼ਾਰ

-

marksaal +

ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-

koerantstaander +

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-

apteek +

ਫਾਰਮੇਸੀ

-

poskantoor +

ਡਾਕਘਰ

-

pottebakkery +

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-

uitverkoping +

ਵਿਕਰੀ

-

winkel +

ਦੁਕਾਨ

-

inkopies +

ਖਰੀਦਾਰੀ

-

inkopiesak +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-

inkopie mandjie +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-

inkopiewaentjie +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-

inkopie-toer +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ

-
bakkery
ਬੇਕਰੀ

-
strepieskode
ਬਾਰ ਕੋਡ

-
boekwinkel
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
kafee
ਕੈਫੇ

-
algemene handelaar
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
droogskoonmaker
ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-
blommewinkel
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
geskenk
ਉਪਹਾਰ

-
mark
ਬਾਜ਼ਾਰ

-
marksaal
ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-
koerantstaander
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-
apteek
ਫਾਰਮੇਸੀ

-
poskantoor
ਡਾਕਘਰ

-
pottebakkery
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-
uitverkoping
ਵਿਕਰੀ

-
winkel
ਦੁਕਾਨ

-
inkopies
ਖਰੀਦਾਰੀ

-
inkopiesak
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-
inkopie mandjie
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-
inkopiewaentjie
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-
inkopie-toer
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ