ਸੰਗੀਤ     
Musiek

-

trekklavier +

ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-

balalaika +

ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-

orkes +

ਬੈਂਡ

-

banjo +

ਬੈਂਜੋ

-

klarinet +

ਸ਼ਹਨਾਈ

-

konsert +

ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-

trom +

ਡ੍ਰਮ

-

tromme +

ਡ੍ਰਮਜ਼

-

fluit +

ਬੰਸਰੀ

-

vleuelklavier +

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-

kitaar +

ਗਿਟਾਰ

-

saal +

ਹਾਲ

-

klawerbord +

ਕੀਅਬੋਰਡ

-

mondfluitjie +

ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-

musiek +

ਸੰਗੀਤ

-

musiekstaander +

ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-

noot +

ਨੋਟ

-

orrel +

ਆਰਗਨ

-

klavier +

ਪਿਆਨੋ

-

saksofoon +

ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-

sanger +

ਗਾਇਕ

-

tou +

ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-

basuin +

ਟਰੰਪੈਟ

-

trompetspeler +

ਟਰੰਪੈਟਰ

-

viool +

ਵਾਇਲਿਨ

-

vioolkas +

ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-

xilofoon +

ਜਾਈਲੋਫੋਨ

-
trekklavier
ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-
balalaika
ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-
orkes
ਬੈਂਡ

-
banjo
ਬੈਂਜੋ

-
klarinet
ਸ਼ਹਨਾਈ

-
konsert
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-
trom
ਡ੍ਰਮ

-
tromme
ਡ੍ਰਮਜ਼

-
fluit
ਬੰਸਰੀ

-
vleuelklavier
ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-
kitaar
ਗਿਟਾਰ

-
saal
ਹਾਲ

-
klawerbord
ਕੀਅਬੋਰਡ

-
mondfluitjie
ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-
musiek
ਸੰਗੀਤ

-
musiekstaander
ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-
noot
ਨੋਟ

-
orrel
ਆਰਗਨ

-
klavier
ਪਿਆਨੋ

-
saksofoon
ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-
sanger
ਗਾਇਕ

-
tou
ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-
basuin
ਟਰੰਪੈਟ

-
trompetspeler
ਟਰੰਪੈਟਰ

-
viool
ਵਾਇਲਿਨ

-
vioolkas
ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-
xilofoon
ਜਾਈਲੋਫੋਨ