ਪੌਦੇ     
‫النباتات‬

-

‫الخيزران‬
elkhayzoraan
+

ਬਾਂਸ

-

‫الزهر‬
ezzaher
+

ਖਿੜਾਉ

-

‫باقة من الزهور‬
baaka men ezzohoor
+

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-

‫الفرع‬
elfarea
+

ਟਾਹਣੀ

-

‫المهد‬
elmahd
+

ਕਲੀ

-

‫الصبار‬
essabbaar
+

ਥੋਹਰ

-

‫البرسيم‬
eberssiim
+

ਘਾਹ

-

‫المخروط‬
elmakhroo
+

ਕੋਨ

-

‫وردة الذرة‬
wardat eththora
+

ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-

‫الزعفران‬
ezzaeafaraan
+

ਕ੍ਰੋਕਸ

-

‫النرجس البري‬
ennarjas elbarrii
+

ਡੈਫੋਡਿਲ

-

‫الأقحوان‬
elokhowaan
+

ਡੇਜ਼ੀ

-

‫الهندباء‬
elhendabaa'
+

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-

‫الزهرة‬
ezzahra
+

ਫੁੱਲ

-

‫أوراق الشجر‬
awraak eshshajar
+

ਪੱਤੇ

-

‫الحبوب‬
ehoboob
+

ਅਨਾਜ

-

‫العشب‬
eleosheb
+

ਘਾਹ

-

‫النمو‬
ennomoo
+

ਵਿਕਾਸ

-

‫ورد النيل‬
ward enniil
+

ਫੁੱਲ

-

‫العشب‬
eleosheb
+

ਬਗੀਚਾ

-

‫الزنبق‬
ezznbak
+

ਲਿੱਲੀ

-

‫بذر الكتان‬
bathar elkettaan
+

ਅਲਸੀ

-

‫الفطر‬
elfeter
+

ਖੁੰਬ

-

‫شجرة الزيتون‬
shajarat ezzaytoon
+

ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-

‫النخلة ‬
ennakhla
+

ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

‫زهرة الثالوث‬
zahrat eththalooth
+

ਪੈਂਸੀ

-

‫شجرة الخوخ‬
shajarat elkhawkh
+

ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

‫النبتة‬
ennabta
+

ਪੌਦਾ

-

‫الخشخاش‬
elkhashkhaash
+

ਖਸਖਸ

-

‫الجذر‬
ejjedher
+

ਜੜ੍ਹ

-

‫الوردة‬
elwarda
+

ਗੁਲਾਬ

-

‫البذرة‬
elbathra
+

ਬੀਜ

-

‫زهرة الثلج‬
zahrat eththalej
+

ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-

‫عباد الشمس‬
obbaad eshshames
+

ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-

‫الشوكة‬
eshshawka
+

ਕਾਂਟਾ

-

‫الجذع‬
ejedhea
+

ਤਣਾ

-

‫الخزامى‬
elkhozaamii
+

ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-

‫زنبق الماء‬
zanbak elmaa'
+

ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-

‫القمح‬
elkamah
+

ਆਟਾ

-
‫الخيزران‬
elkhayzoraan
ਬਾਂਸ

-
‫الزهر‬
ezzaher
ਖਿੜਾਉ

-
‫باقة من الزهور‬
baaka men ezzohoor
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-
‫الفرع‬
elfarea
ਟਾਹਣੀ

-
‫المهد‬
elmahd
ਕਲੀ

-
‫الصبار‬
essabbaar
ਥੋਹਰ

-
‫البرسيم‬
eberssiim
ਘਾਹ

-
‫المخروط‬
elmakhroo
ਕੋਨ

-
‫وردة الذرة‬
wardat eththora
ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-
‫الزعفران‬
ezzaeafaraan
ਕ੍ਰੋਕਸ

-
‫النرجس البري‬
ennarjas elbarrii
ਡੈਫੋਡਿਲ

-
‫الأقحوان‬
elokhowaan
ਡੇਜ਼ੀ

-
‫الهندباء‬
elhendabaa'
ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-
‫الزهرة‬
ezzahra
ਫੁੱਲ

-
‫أوراق الشجر‬
awraak eshshajar
ਪੱਤੇ

-
‫الحبوب‬
ehoboob
ਅਨਾਜ

-
‫العشب‬
eleosheb
ਘਾਹ

-
‫النمو‬
ennomoo
ਵਿਕਾਸ

-
‫ورد النيل‬
ward enniil
ਫੁੱਲ

-
‫العشب‬
eleosheb
ਬਗੀਚਾ

-
‫الزنبق‬
ezznbak
ਲਿੱਲੀ

-
‫بذر الكتان‬
bathar elkettaan
ਅਲਸੀ

-
‫الفطر‬
elfeter
ਖੁੰਬ

-
‫شجرة الزيتون‬
shajarat ezzaytoon
ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-
‫النخلة ‬
ennakhla
ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
‫زهرة الثالوث‬
zahrat eththalooth
ਪੈਂਸੀ

-
‫شجرة الخوخ‬
shajarat elkhawkh
ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
‫النبتة‬
ennabta
ਪੌਦਾ

-
‫الخشخاش‬
elkhashkhaash
ਖਸਖਸ

-
‫الجذر‬
ejjedher
ਜੜ੍ਹ

-
‫الوردة‬
elwarda
ਗੁਲਾਬ

-
‫البذرة‬
elbathra
ਬੀਜ

-
‫زهرة الثلج‬
zahrat eththalej
ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-
‫عباد الشمس‬
obbaad eshshames
ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-
‫الشوكة‬
eshshawka
ਕਾਂਟਾ

-
‫الجذع‬
ejedhea
ਤਣਾ

-
‫الخزامى‬
elkhozaamii
ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-
‫زنبق الماء‬
zanbak elmaa'
ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-
‫القمح‬
elkamah
ਆਟਾ