ਖਰੀਦਾਰੀ     
‫التسوق‬

-

‫المخبزة‬
elmakhbaza
+

ਬੇਕਰੀ

-

‫شفره التعرف(الباركود)‬
shfrat ettaearrof(elbaarkod)
+

ਬਾਰ ਕੋਡ

-

‫المكتبة‬
elmaktaba
+

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

‫المقهى‬
elmakhaa
+

ਕੈਫੇ

-

‫الصيدلية‬
essaydaliya
+

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

‫التنظيف‬
ettandhiif
+

ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-

‫ محل لبيع الزهور‬
mahal libayea ezzohoor
+

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

‫الهدية‬
elhadiya
+

ਉਪਹਾਰ

-

‫السوق‬
essook
+

ਬਾਜ਼ਾਰ

-

‫ قاعة السوق‬
kaaeat essook
+

ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-

‫كشك الجرائد‬
koshek ejjaraaed
+

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-

‫ الصيدلية‬
essaydaliya
+

ਫਾਰਮੇਸੀ

-

‫مكتب البريد‬
maktab elbariid
+

ਡਾਕਘਰ

-

‫الفخار‬
elfakhkhaar
+

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-

‫البيع‬
elbayea
+

ਵਿਕਰੀ

-

‫المحل‬
elmahal
+

ਦੁਕਾਨ

-

‫التسوق‬
ettasawwok
+

ਖਰੀਦਾਰੀ

-

‫ كيس التسوق‬
kiis ettasawwok
+

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-

‫سلة التسوق‬
sallt ettasawwok
+

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-

‫عربة التسوق‬
earabat ettasawwok
+

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-

‫جولة التسوق‬
jawlat ettasawwok
+

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ

-
‫المخبزة‬
elmakhbaza
ਬੇਕਰੀ

-
‫شفره التعرف(الباركود)‬
shfrat ettaearrof(elbaarkod)
ਬਾਰ ਕੋਡ

-
‫المكتبة‬
elmaktaba
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
‫المقهى‬
elmakhaa
ਕੈਫੇ

-
‫الصيدلية‬
essaydaliya
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
‫التنظيف‬
ettandhiif
ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-
‫ محل لبيع الزهور‬
mahal libayea ezzohoor
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
‫الهدية‬
elhadiya
ਉਪਹਾਰ

-
‫السوق‬
essook
ਬਾਜ਼ਾਰ

-
‫ قاعة السوق‬
kaaeat essook
ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-
‫كشك الجرائد‬
koshek ejjaraaed
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-
‫ الصيدلية‬
essaydaliya
ਫਾਰਮੇਸੀ

-
‫مكتب البريد‬
maktab elbariid
ਡਾਕਘਰ

-
‫الفخار‬
elfakhkhaar
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-
‫البيع‬
elbayea
ਵਿਕਰੀ

-
‫المحل‬
elmahal
ਦੁਕਾਨ

-
‫التسوق‬
ettasawwok
ਖਰੀਦਾਰੀ

-
‫ كيس التسوق‬
kiis ettasawwok
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-
‫سلة التسوق‬
sallt ettasawwok
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-
‫عربة التسوق‬
earabat ettasawwok
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-
‫جولة التسوق‬
jawlat ettasawwok
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ