ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
‫الحيوانات الكبيرة‬

-

‫التمساح‬
ettemsaah
+

ਘੜਿਆਲ

-

‫الكاشيما‬
elkaashiimaa
+

ਸਿੰਗ

-

‫البابون‬
elbaaboon
+

ਲੰਗੂਰ

-

‫الدب‬
edob
+

ਭਾਲੂ

-

‫الجاموسة‬
eljaamoosa
+

ਮੱਝ

-

‫الجمل‬
eljamal
+

ਊਠ

-

‫الفهد‬
elfahed
+

ਚੀਤਾ

-

‫البقرة‬
elbakara
+

ਗਾਂ

-

‫التمساح‬
ettemsaah
+

ਮਰਗਮੱਛ

-

‫الديناصور‬
eddiinaasoor
+

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

‫الحمار‬
elhimaar
+

ਗਧਾ

-

‫التنين‬
ettenniin
+

ਅਜਗਰ

-

‫الفيل‬
elfiil
+

ਹਾਥੀ

-

‫الزرافة‬
ezzaraafa
+

ਜਿਰਾਫ਼

-

‫الغوريلا‬
elghorellaa
+

ਗੁਰੀਲਾ

-

‫فرس النهر‬
faras ennaher
+

ਗੈਂਡਾ

-

‫الحصان‬
elhissaan
+

ਘੋੜਾ

-

‫الكنغر‬
elkanghar
+

ਕੰਗਾਰੂ

-

‫النمر‬
ennamer
+

ਚੀਤਾ

-

‫الأسد‬
elased
+

ਸ਼ੇਰ

-

‫اللاما‬
elaamaa
+

ਲਾਮਾ

-

‫الوشق‬
elwashak
+

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

‫الوحش‬
elwahesh
+

ਰਾਖਸ਼

-

‫حيوان الموظ‬
hayawaan elmoodh
+

ਹਿਰਨ

-

‫النعامة‬
ennaeaama
+

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

‫الباندا‬
elbandaa
+

ਪਾਂਡਾ

-

‫الخنزير‬
elkhenziir
+

ਸੂਰ

-

‫الدب القطبي‬
edob elkotbii
+

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

‫البومة‬
elbooma
+

ਲੂਮੜੀ

-

‫وحيد القرن‬
wahiid elkaren
+

ਰਾਈਨੋ

-

‫الأيل‬
el'ayl
+

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

‫النمر‬
ennamer
+

ਬਾਘ

-

‫فيل البحر‬
fiil elbaher
+

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

‫الحصان البري‬
elhissaan elbarrii
+

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

‫الحمار الوحشي‬
elhimaar elwahshii
+

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
‫التمساح‬
ettemsaah
ਘੜਿਆਲ

-
‫الكاشيما‬
elkaashiimaa
ਸਿੰਗ

-
‫البابون‬
elbaaboon
ਲੰਗੂਰ

-
‫الدب‬
edob
ਭਾਲੂ

-
‫الجاموسة‬
eljaamoosa
ਮੱਝ

-
‫الجمل‬
eljamal
ਊਠ

-
‫الفهد‬
elfahed
ਚੀਤਾ

-
‫البقرة‬
elbakara
ਗਾਂ

-
‫التمساح‬
ettemsaah
ਮਰਗਮੱਛ

-
‫الديناصور‬
eddiinaasoor
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
‫الحمار‬
elhimaar
ਗਧਾ

-
‫التنين‬
ettenniin
ਅਜਗਰ

-
‫الفيل‬
elfiil
ਹਾਥੀ

-
‫الزرافة‬
ezzaraafa
ਜਿਰਾਫ਼

-
‫الغوريلا‬
elghorellaa
ਗੁਰੀਲਾ

-
‫فرس النهر‬
faras ennaher
ਗੈਂਡਾ

-
‫الحصان‬
elhissaan
ਘੋੜਾ

-
‫الكنغر‬
elkanghar
ਕੰਗਾਰੂ

-
‫النمر‬
ennamer
ਚੀਤਾ

-
‫الأسد‬
elased
ਸ਼ੇਰ

-
‫اللاما‬
elaamaa
ਲਾਮਾ

-
‫الوشق‬
elwashak
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
‫الوحش‬
elwahesh
ਰਾਖਸ਼

-
‫حيوان الموظ‬
hayawaan elmoodh
ਹਿਰਨ

-
‫النعامة‬
ennaeaama
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
‫الباندا‬
elbandaa
ਪਾਂਡਾ

-
‫الخنزير‬
elkhenziir
ਸੂਰ

-
‫الدب القطبي‬
edob elkotbii
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
‫البومة‬
elbooma
ਲੂਮੜੀ

-
‫وحيد القرن‬
wahiid elkaren
ਰਾਈਨੋ

-
‫الأيل‬
el'ayl
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
‫النمر‬
ennamer
ਬਾਘ

-
‫فيل البحر‬
fiil elbaher
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
‫الحصان البري‬
elhissaan elbarrii
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
‫الحمار الوحشي‬
elhimaar elwahshii
ਜ਼ੈਬਰਾ