ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
‫الحيوانات الكبيرة‬

-

‫الوشق‬
elwashak

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

‫النعامة‬
ennaeaama

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

‫الدب القطبي‬
edob elkotbii

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

‫الأيل‬
el'ayl

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

‫فيل البحر‬
fiil elbaher

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
‫التمساح‬
ettemsaah
ਘੜਿਆਲ

-
‫الكاشيما‬
elkaashiimaa
ਸਿੰਗ

-
‫البابون‬
elbaaboon
ਲੰਗੂਰ

-
‫الدب‬
edob
ਭਾਲੂ

-
‫الجاموسة‬
eljaamoosa
ਮੱਝ

-
‫الجمل‬
eljamal
ਊਠ

-
‫الفهد‬
elfahed
ਚੀਤਾ

-
‫البقرة‬
elbakara
ਗਾਂ

-
‫التمساح‬
ettemsaah
ਮਰਗਮੱਛ

-
‫الديناصور‬
eddiinaasoor
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
‫الحمار‬
elhimaar
ਗਧਾ

-
‫التنين‬
ettenniin
ਅਜਗਰ

-
‫الفيل‬
elfiil
ਹਾਥੀ

-
‫الزرافة‬
ezzaraafa
ਜਿਰਾਫ਼

-
‫الغوريلا‬
elghorellaa
ਗੁਰੀਲਾ

-
‫فرس النهر‬
faras ennaher
ਗੈਂਡਾ

-
‫الحصان‬
elhissaan
ਘੋੜਾ

-
‫الكنغر‬
elkanghar
ਕੰਗਾਰੂ

-
‫النمر‬
ennamer
ਚੀਤਾ

-
‫الأسد‬
elased
ਸ਼ੇਰ

-
‫اللاما‬
elaamaa
ਲਾਮਾ

-
‫الوشق‬
elwashak
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
‫الوحش‬
elwahesh
ਰਾਖਸ਼

-
‫حيوان الموظ‬
hayawaan elmoodh
ਹਿਰਨ

-
‫النعامة‬
ennaeaama
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
‫الباندا‬
elbandaa
ਪਾਂਡਾ

-
‫الخنزير‬
elkhenziir
ਸੂਰ

-
‫الدب القطبي‬
edob elkotbii
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
‫البومة‬
elbooma
ਲੂਮੜੀ

-
‫وحيد القرن‬
wahiid elkaren
ਰਾਈਨੋ

-
‫الأيل‬
el'ayl
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
‫النمر‬
ennamer
ਬਾਘ

-
‫فيل البحر‬
fiil elbaher
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
‫الحصان البري‬
elhissaan elbarrii
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
‫الحمار الوحشي‬
elhimaar elwahshii
ਜ਼ੈਬਰਾ