ਧਰਮ     
Рэлігія

-

вялікдзень
vialikdzień
+

ਈਸਟਰ

-

велікоднае яйка
vielikodnaje jajka
+

ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-

анёл
aniol
+

ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-

звон
zvon
+

ਘੰਟੀ

-

біблія
biblija
+

ਬਾਈਬਲ

-

біскуп
biskup
+

ਪਾਦਰੀ

-

благаславенне
blahaslaviennie
+

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-

будызм
budyzm
+

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-

хрысціянства
chryscijanstva
+

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-

калядны падарунак
kaliadny padarunak
+

ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-

калядная ёлка
kaliadnaja jolka
+

ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-

царква
carkva
+

ਗਿਰਜਾਘਰ

-

труна
truna
+

ਕਫ਼ਨ

-

стварэнне
stvarennie
+

ਨਿਰਮਾਣ

-

распяцце
raspiaccie
+

ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-

д'ябал
djabal
+

ਸ਼ੈਤਾਨ

-

бог
boh
+

ਭਗਵਾਨ

-

індуізм
induizm
+

ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-

іслам
islam
+

ਇਸਲਾਮ

-

юдаізм
judaizm
+

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-

медытацыя
miedytacyja
+

ਇਕਾਗਰਤਾ

-

мумія
mumija
+

ਮੰਮੀ

-

мусульманства
musuĺmanstva
+

ਮੁਸਲਮਾਨ

-

Папа
Papa
+

ਪੋਪ

-

малітва
malitva
+

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-

святар
sviatar
+

ਪਾਦਰੀ

-

рэлігія
relihija
+

ਧਰਮ

-

служба
služba
+

ਸੇਵਾ

-

сінагога
sinahoha
+

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-

храм
chram
+

ਮੰਦਰ

-

грабніца
hrabnica
+

ਮਕਬਰਾ

-
вялікдзень
vialikdzień
ਈਸਟਰ

-
велікоднае яйка
vielikodnaje jajka
ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-
анёл
aniol
ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-
звон
zvon
ਘੰਟੀ

-
біблія
biblija
ਬਾਈਬਲ

-
біскуп
biskup
ਪਾਦਰੀ

-
благаславенне
blahaslaviennie
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-
будызм
budyzm
ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-
хрысціянства
chryscijanstva
ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-
калядны падарунак
kaliadny padarunak
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-
калядная ёлка
kaliadnaja jolka
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-
царква
carkva
ਗਿਰਜਾਘਰ

-
труна
truna
ਕਫ਼ਨ

-
стварэнне
stvarennie
ਨਿਰਮਾਣ

-
распяцце
raspiaccie
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-
д'ябал
djabal
ਸ਼ੈਤਾਨ

-
бог
boh
ਭਗਵਾਨ

-
індуізм
induizm
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-
іслам
islam
ਇਸਲਾਮ

-
юдаізм
judaizm
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-
медытацыя
miedytacyja
ਇਕਾਗਰਤਾ

-
мумія
mumija
ਮੰਮੀ

-
мусульманства
musuĺmanstva
ਮੁਸਲਮਾਨ

-
Папа
Papa
ਪੋਪ

-
малітва
malitva
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-
святар
sviatar
ਪਾਦਰੀ

-
рэлігія
relihija
ਧਰਮ

-
служба
služba
ਸੇਵਾ

-
сінагога
sinahoha
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-
храм
chram
ਮੰਦਰ

-
грабніца
hrabnica
ਮਕਬਰਾ