ਕਾਰ     
Аўтамабіль

-

паветраны фільтр
pavietrany fiĺtr
+

ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ

-

аварыя
avaryja
+

ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

-

кэмпер
kempier
+

ਕੈਂਪਰ

-

акумулятар аўтамабіля
akumuliatar aŭtamabilia
+

ਕਾਰ ਬੈਟਰੀ

-

дзіцячае сядзенне
dziciačaje siadziennie
+

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ

-

шкода
škoda
+

ਨੁਕਸਾਨ

-

дызель
dyzieĺ
+

ਡੀਜ਼ਲ

-

выхлапная труба
vychlapnaja truba
+

ਨਿਕਾਸ ਨਲੀ

-

спусшчанае кола
spusščanaje kola
+

ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ

-

аўтазапраўляльная станцыя
aŭtazapraŭliaĺnaja stancyja
+

ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

-

фара
fara
+

ਹੈੱਡਲਾਈਟ

-

капот
kapot
+

ਇੰਜਨ ਕਵਰ

-

дамкрат
damkrat
+

ਜੈਕ

-

каністра
kanistra
+

ਛੋਟਾ ਕਨਸਤਰ

-

сметнік
smietnik
+

ਕਬਾੜਖਾਨਾ

-

задняя частка кузава
zadniaja častka kuzava
+

ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ

-

задні ліхтар
zadni lichtar
+

ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ

-

люстэрка задняга выгляду
liusterka zadniaha vyhliadu
+

ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

-

вандроўка
vandroŭka
+

ਸਵਾਰੀ

-

вобад
vobad
+

ਰਿਮ

-

свечкі запальвання
sviečki zapaĺvannia
+

ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ

-

тахометр
tachomietr
+

ਟੈਕੋਮੀਟਰ

-

білет
biliet
+

ਟਿਕਟ

-

шына
šyna
+

ਟਾਇਰ

-

паслуга буксіроўкі аўтамабіля
pasluha buksiroŭki aŭtamabilia
+

ਖਿਚਾਈ ਸੇਵਾ

-

марачны аўтамабіль
maračny aŭtamabiĺ
+

ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ

-

кола
kola
+

ਪਹੀਆ

-
паветраны фільтр
pavietrany fiĺtr
ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ

-
аварыя
avaryja
ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

-
кэмпер
kempier
ਕੈਂਪਰ

-
акумулятар аўтамабіля
akumuliatar aŭtamabilia
ਕਾਰ ਬੈਟਰੀ

-
дзіцячае сядзенне
dziciačaje siadziennie
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ

-
шкода
škoda
ਨੁਕਸਾਨ

-
дызель
dyzieĺ
ਡੀਜ਼ਲ

-
выхлапная труба
vychlapnaja truba
ਨਿਕਾਸ ਨਲੀ

-
спусшчанае кола
spusščanaje kola
ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ

-
аўтазапраўляльная станцыя
aŭtazapraŭliaĺnaja stancyja
ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

-
фара
fara
ਹੈੱਡਲਾਈਟ

-
капот
kapot
ਇੰਜਨ ਕਵਰ

-
дамкрат
damkrat
ਜੈਕ

-
каністра
kanistra
ਛੋਟਾ ਕਨਸਤਰ

-
сметнік
smietnik
ਕਬਾੜਖਾਨਾ

-
задняя частка кузава
zadniaja častka kuzava
ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ

-
задні ліхтар
zadni lichtar
ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ

-
люстэрка задняга выгляду
liusterka zadniaha vyhliadu
ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

-
вандроўка
vandroŭka
ਸਵਾਰੀ

-
вобад
vobad
ਰਿਮ

-
свечкі запальвання
sviečki zapaĺvannia
ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ

-
тахометр
tachomietr
ਟੈਕੋਮੀਟਰ

-
білет
biliet
ਟਿਕਟ

-
шына
šyna
ਟਾਇਰ

-
паслуга буксіроўкі аўтамабіля
pasluha buksiroŭki aŭtamabilia
ਖਿਚਾਈ ਸੇਵਾ

-
марачны аўтамабіль
maračny aŭtamabiĺ
ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ

-
кола
kola
ਪਹੀਆ