ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Буйныя жывёлы

-

алігатар
alihatar
+

ਘੜਿਆਲ

-

рогі
rohi
+

ਸਿੰਗ

-

бабуін
babuin
+

ਲੰਗੂਰ

-

мядзведзь
miadzviedź
+

ਭਾਲੂ

-

буйвал
bujval
+

ਮੱਝ

-

вярблюд
viarbliud
+

ਊਠ

-

гепард
hiepard
+

ਚੀਤਾ

-

карова
karova
+

ਗਾਂ

-

кракадзіл
krakadzil
+

ਮਰਗਮੱਛ

-

дыназаўр
dynazaŭr
+

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

асёл
asiol
+

ਗਧਾ

-

дракон
drakon
+

ਅਜਗਰ

-

слон
slon
+

ਹਾਥੀ

-

жыраф
žyraf
+

ਜਿਰਾਫ਼

-

гарыла
haryla
+

ਗੁਰੀਲਾ

-

гіпапатам
hipapatam
+

ਗੈਂਡਾ

-

конь
koń
+

ਘੋੜਾ

-

кенгуру
kienhuru
+

ਕੰਗਾਰੂ

-

леапард
lieapard
+

ਚੀਤਾ

-

леў
lieŭ
+

ਸ਼ੇਰ

-

лама
lama
+

ਲਾਮਾ

-

рысь
ryś
+

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

монстар
monstar
+

ਰਾਖਸ਼

-

лось
loś
+

ਹਿਰਨ

-

страус
straus
+

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

панда
panda
+

ਪਾਂਡਾ

-

свіння
svinnia
+

ਸੂਰ

-

белы мядзведзь
biely miadzviedź
+

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

пума
puma
+

ਲੂਮੜੀ

-

насарог
nasaroh
+

ਰਾਈਨੋ

-

алень
alień
+

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

тыгр
tyhr
+

ਬਾਘ

-

морж
morž
+

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

дзікі конь
dziki koń
+

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

зебра
ziebra
+

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
алігатар
alihatar
ਘੜਿਆਲ

-
рогі
rohi
ਸਿੰਗ

-
бабуін
babuin
ਲੰਗੂਰ

-
мядзведзь
miadzviedź
ਭਾਲੂ

-
буйвал
bujval
ਮੱਝ

-
вярблюд
viarbliud
ਊਠ

-
гепард
hiepard
ਚੀਤਾ

-
карова
karova
ਗਾਂ

-
кракадзіл
krakadzil
ਮਰਗਮੱਛ

-
дыназаўр
dynazaŭr
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
асёл
asiol
ਗਧਾ

-
дракон
drakon
ਅਜਗਰ

-
слон
slon
ਹਾਥੀ

-
жыраф
žyraf
ਜਿਰਾਫ਼

-
гарыла
haryla
ਗੁਰੀਲਾ

-
гіпапатам
hipapatam
ਗੈਂਡਾ

-
конь
koń
ਘੋੜਾ

-
кенгуру
kienhuru
ਕੰਗਾਰੂ

-
леапард
lieapard
ਚੀਤਾ

-
леў
lieŭ
ਸ਼ੇਰ

-
лама
lama
ਲਾਮਾ

-
рысь
ryś
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
монстар
monstar
ਰਾਖਸ਼

-
лось
loś
ਹਿਰਨ

-
страус
straus
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
панда
panda
ਪਾਂਡਾ

-
свіння
svinnia
ਸੂਰ

-
белы мядзведзь
biely miadzviedź
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
пума
puma
ਲੂਮੜੀ

-
насарог
nasaroh
ਰਾਈਨੋ

-
алень
alień
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
тыгр
tyhr
ਬਾਘ

-
морж
morž
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
дзікі конь
dziki koń
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
зебра
ziebra
ਜ਼ੈਬਰਾ