ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ     
Дробныя жывёлы

-

мурашка
muraška
+

ਕੀੜੀ

-

жук
žuk
+

ਭ੍ਰੰਗ

-

птушка
ptuška
+

ਪੰਛੀ

-

птушыная клетка
ptušynaja klietka
+

ਪਿੰਜਰਾ

-

шпакоўня
špakoŭnia
+

ਪੰਢੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ

-

чмель
čmieĺ
+

ਭੌਰਾ

-

матылёк
matyliok
+

ਤਿਤਲੀ

-

вусень
vusień
+

ਸੁੰਡੀ

-

сараканожка
sarakanožka
+

ਕੰਨਖਜੂਰਾ

-

краб
krab
+

ਕੇਕੜਾ

-

муха
mucha
+

ਮੱਖੀ

-

жаба
žaba
+

ਡੱਡੂ

-

залатая рыбка
zalataja rybka
+

ਗੋਲਡਫਿਸ਼

-

конік
konik
+

ਟਿੱਡਾ

-

марская свінка
marskaja svinka
+

ਗਿੰਨੀ ਪਿੱਗ

-

хамяк
chamiak
+

ਹੈਮਸਟਰ

-

вожык
vožyk
+

ਹਾਥੀ

-

калібры
kalibry
+

ਹਮਿੰਗਬਰਡ

-

ігуана
ihuana
+

ਛਿਪਕਲੀ

-

насякомая
nasiakomaja
+

ਕੀਟ

-

медуза
mieduza
+

ਜੈਲੀਫਿਸ਼

-

кацяня
kaciania
+

ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ

-

божая кароўка
božaja karoŭka
+

ਝੀਂਗਰ

-

яшчарка
jaščarka
+

ਛਿਪਕਲੀ

-

вош
voš
+

ਜੂੰ

-

сурок
surok
+

ਗਲਹਿਰੀ

-

камар
kamar
+

ਮਛੱਰ

-

мыш
myš
+

ਚੂਹਾ

-

вустрыца
vustryca
+

ਸੀਪ

-

скарпіён
skarpijon
+

ਬਿੱਛੂ

-

марской канёк
marskoj kaniok
+

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

ракавінка
rakavinka
+

ਖੋਲ

-

крэветкі=а
krevietki=a
+

ਝੀਂਗਾ

-

павук
pavuk
+

ਮਕੜੀ

-

павуцінне
pavucinnie
+

ਮਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ

-

марская зорка
marskaja zorka
+

ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼

-

аса
asa
+

ਭੂੰਡ

-
мурашка
muraška
ਕੀੜੀ

-
жук
žuk
ਭ੍ਰੰਗ

-
птушка
ptuška
ਪੰਛੀ

-
птушыная клетка
ptušynaja klietka
ਪਿੰਜਰਾ

-
шпакоўня
špakoŭnia
ਪੰਢੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ

-
чмель
čmieĺ
ਭੌਰਾ

-
матылёк
matyliok
ਤਿਤਲੀ

-
вусень
vusień
ਸੁੰਡੀ

-
сараканожка
sarakanožka
ਕੰਨਖਜੂਰਾ

-
краб
krab
ਕੇਕੜਾ

-
муха
mucha
ਮੱਖੀ

-
жаба
žaba
ਡੱਡੂ

-
залатая рыбка
zalataja rybka
ਗੋਲਡਫਿਸ਼

-
конік
konik
ਟਿੱਡਾ

-
марская свінка
marskaja svinka
ਗਿੰਨੀ ਪਿੱਗ

-
хамяк
chamiak
ਹੈਮਸਟਰ

-
вожык
vožyk
ਹਾਥੀ

-
калібры
kalibry
ਹਮਿੰਗਬਰਡ

-
ігуана
ihuana
ਛਿਪਕਲੀ

-
насякомая
nasiakomaja
ਕੀਟ

-
медуза
mieduza
ਜੈਲੀਫਿਸ਼

-
кацяня
kaciania
ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ

-
божая кароўка
božaja karoŭka
ਝੀਂਗਰ

-
яшчарка
jaščarka
ਛਿਪਕਲੀ

-
вош
voš
ਜੂੰ

-
сурок
surok
ਗਲਹਿਰੀ

-
камар
kamar
ਮਛੱਰ

-
мыш
myš
ਚੂਹਾ

-
вустрыца
vustryca
ਸੀਪ

-
скарпіён
skarpijon
ਬਿੱਛੂ

-
марской канёк
marskoj kaniok
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
ракавінка
rakavinka
ਖੋਲ

-
крэветкі=а
krevietki=a
ਝੀਂਗਾ

-
павук
pavuk
ਮਕੜੀ

-
павуцінне
pavucinnie
ਮਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ

-
марская зорка
marskaja zorka
ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼

-
аса
asa
ਭੂੰਡ