ਪੌਦੇ     
Plantes

-

el bambú +

ਬਾਂਸ

-

la flor +

ਖਿੜਾਉ

-

el ram de flors +

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-

la branca +

ਟਾਹਣੀ

-

el brot +

ਕਲੀ

-

el cactus +

ਥੋਹਰ

-

el trèvol +

ਘਾਹ

-

la pinya +

ਕੋਨ

-

el blauet +

ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-

el safrà +

ਕ੍ਰੋਕਸ

-

el narcís +

ਡੈਫੋਡਿਲ

-

la margarida +

ਡੇਜ਼ੀ

-

la dent de lleó +

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-

la flor +

ਫੁੱਲ

-

el fullatge +

ਪੱਤੇ

-

el gra +

ਅਨਾਜ

-

l'herba +

ਘਾਹ

-

el creixement +

ਵਿਕਾਸ

-

el jacint +

ਫੁੱਲ

-

la gespa +

ਬਗੀਚਾ

-

el lliri +

ਲਿੱਲੀ

-

la llinosa +

ਅਲਸੀ

-

el bolet +

ਖੁੰਬ

-

l'olivera +

ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-

la palmera +

ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

el pensament +

ਪੈਂਸੀ

-

el préssec +

ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

la planta +

ਪੌਦਾ

-

la rosella +

ਖਸਖਸ

-

l'arrel +

ਜੜ੍ਹ

-

la rosa +

ਗੁਲਾਬ

-

la llavor +

ਬੀਜ

-

el lliri de neu +

ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-

el gira-sol +

ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-

l'espina +

ਕਾਂਟਾ

-

el tronc +

ਤਣਾ

-

la tulipa +

ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-

el lliri d'aigua +

ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-

el blat +

ਆਟਾ

-
el bambú
ਬਾਂਸ

-
la flor
ਖਿੜਾਉ

-
el ram de flors
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-
la branca
ਟਾਹਣੀ

-
el brot
ਕਲੀ

-
el cactus
ਥੋਹਰ

-
el trèvol
ਘਾਹ

-
la pinya
ਕੋਨ

-
el blauet
ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-
el safrà
ਕ੍ਰੋਕਸ

-
el narcís
ਡੈਫੋਡਿਲ

-
la margarida
ਡੇਜ਼ੀ

-
la dent de lleó
ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-
la flor
ਫੁੱਲ

-
el fullatge
ਪੱਤੇ

-
el gra
ਅਨਾਜ

-
l'herba
ਘਾਹ

-
el creixement
ਵਿਕਾਸ

-
el jacint
ਫੁੱਲ

-
la gespa
ਬਗੀਚਾ

-
el lliri
ਲਿੱਲੀ

-
la llinosa
ਅਲਸੀ

-
el bolet
ਖੁੰਬ

-
l'olivera
ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-
la palmera
ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
el pensament
ਪੈਂਸੀ

-
el préssec
ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
la planta
ਪੌਦਾ

-
la rosella
ਖਸਖਸ

-
l'arrel
ਜੜ੍ਹ

-
la rosa
ਗੁਲਾਬ

-
la llavor
ਬੀਜ

-
el lliri de neu
ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-
el gira-sol
ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-
l'espina
ਕਾਂਟਾ

-
el tronc
ਤਣਾ

-
la tulipa
ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-
el lliri d'aigua
ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-
el blat
ਆਟਾ