ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Termes abstractes

-

l'administració

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

la publicitat

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

la fletxa

ਤੀਰ

-

la prohibició

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

la cursa

ਪੇਸ਼ਾ

-

el centre

ਕੇਂਦਰ

-

l'elecció

ਚੋਣ

-

la col·laboració

ਸਹਿਯੋਗ

-

el color

ਰੰਗ

-

el contacte

ਸੰਪਰਕ

-

el perill

ਖ਼ਤਰਾ

-

la declaració d'amor

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

la definició

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

la diferència

ਫ਼ਰਕ

-

la dificultat

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

la direcció

ਦਿਸ਼ਾ

-

el desordre

ਵਿਕਾਰ

-

la distància

ਦੂਰੀ

-

la distància

ਦੂਰੀ

-

la diversitat

ਅਨੇਕਤਾ

-

l'esforç

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

la caiguda

ਡਿੱਗਣਾ

-

la força

ਜ਼ੋਰ

-

la fragància

ਸੁਗੰਧ

-

la llibertat

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

la meitat

ਅੱਧਾ

-

l'altura

ਕੱਦ

-

l'ajuda

ਸਹਾਇਤਾ

-

l'amagatall

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

la pàtria

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

la neteja

ਸਫਾਈ

-

la idea

ਵਿਚਾਰ

-

la imaginació

ਕਲਪਨਾ

-

la intel·ligència

ਬੁੱਧੀ

-

la invitació

ਨਿਉਤਾ

-

la justícia

ਨਿਆਂ

-

la llum

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

la mirada

ਦਿਖਾਵਟ

-

la pèrdua

ਨੁਕਸਾਨ

-

l'augment

ਵਾਧਾ

-

l'error

ਗਲਤੀ

-

l'assassinat

ਹੱਤਿਆ

-

la nació

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

la novetat

ਨਵੀਨਤਾ

-

l'opció

ਚੋਣ

-

la paciència

ਧੀਰਜ

-

la planificació

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

el problema

ਸਮੱਸਿਆ

-

la protecció

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

la reflexió

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

la república

ਗਣਤੰਤਰ

-

el risc

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

la seguretat

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

el secret

ਰਹੱਸ

-

el sexe

ਸੈਕਸ

-

l'ombra

ਛਾਂ

-

la mida

ਆਕਾਰ

-

la solidaritat

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

l'èxit

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

el suport

ਸਮਰਥਨ

-

la tradició

ਪਰੰਪਰਾ

-

el pes

ਭਾਰ

-
l'administració
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
la publicitat
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
la fletxa
ਤੀਰ

-
la prohibició
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
la cursa
ਪੇਸ਼ਾ

-
el centre
ਕੇਂਦਰ

-
l'elecció
ਚੋਣ

-
la col·laboració
ਸਹਿਯੋਗ

-
el color
ਰੰਗ

-
el contacte
ਸੰਪਰਕ

-
el perill
ਖ਼ਤਰਾ

-
la declaració d'amor
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
el deteriorament
ਪਤਣ

-
la definició
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
la diferència
ਫ਼ਰਕ

-
la dificultat
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
la direcció
ਦਿਸ਼ਾ

-
el descobriment
ਖੋਜ

-
el desordre
ਵਿਕਾਰ

-
la distància
ਦੂਰੀ

-
la distància
ਦੂਰੀ

-
la diversitat
ਅਨੇਕਤਾ

-
l'esforç
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
l'exploració
ਘੋਖ

-
la caiguda
ਡਿੱਗਣਾ

-
la força
ਜ਼ੋਰ

-
la fragància
ਸੁਗੰਧ

-
la llibertat
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
el fantasma
ਭੂਤ

-
la meitat
ਅੱਧਾ

-
l'altura
ਕੱਦ

-
l'ajuda
ਸਹਾਇਤਾ

-
l'amagatall
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
la pàtria
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
la neteja
ਸਫਾਈ

-
la idea
ਵਿਚਾਰ

-
la il·lusió
ਭਰਮ

-
la imaginació
ਕਲਪਨਾ

-
la intel·ligència
ਬੁੱਧੀ

-
la invitació
ਨਿਉਤਾ

-
la justícia
ਨਿਆਂ

-
la llum
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
la mirada
ਦਿਖਾਵਟ

-
la pèrdua
ਨੁਕਸਾਨ

-
l'augment
ਵਾਧਾ

-
l'error
ਗਲਤੀ

-
l'assassinat
ਹੱਤਿਆ

-
la nació
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
la novetat
ਨਵੀਨਤਾ

-
l'opció
ਚੋਣ

-
la paciència
ਧੀਰਜ

-
la planificació
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
el problema
ਸਮੱਸਿਆ

-
la protecció
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
la reflexió
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
la república
ਗਣਤੰਤਰ

-
el risc
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
la seguretat
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
el secret
ਰਹੱਸ

-
el sexe
ਸੈਕਸ

-
l'ombra
ਛਾਂ

-
la mida
ਆਕਾਰ

-
la solidaritat
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
l'èxit
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
el suport
ਸਮਰਥਨ

-
la tradició
ਪਰੰਪਰਾ

-
el pes
ਭਾਰ