ਸਮੱਗਰੀ     
Materials

-

el llautó

ਪਿੱਤਲ

-

el ciment

ਸੀਮੈਂਟ

-

la ceràmica

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

la tela

ਕੱਪੜਾ

-

la tela

ਕੱਪੜਾ

-

el cotó

ਕਾਟਨ

-

el vidre

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

la cola

ਗੂੰਦ

-

el cuir

ਚਮੜਾ

-

el metall

ਧਾਤ

-

l'oli

ਤੇਲ

-

la pols

ਪਾਊਡਰ

-

la sal

ਨਮਕ

-

la sorra

ਰੇਤ

-

la ferralla

ਕਬਾੜ

-

la plata

ਚਾਂਦੀ

-

la pedra

ਪੱਥਰ

-

la palla

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

la fusta

ਲੱਕੜ

-

la llana

ਉੱਨ

-
el llautó
ਪਿੱਤਲ

-
el ciment
ਸੀਮੈਂਟ

-
la ceràmica
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
la tela
ਕੱਪੜਾ

-
la tela
ਕੱਪੜਾ

-
el cotó
ਕਾਟਨ

-
el vidre
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
la brutícia
ਧੂੜ

-
la cola
ਗੂੰਦ

-
el cuir
ਚਮੜਾ

-
el metall
ਧਾਤ

-
l'oli
ਤੇਲ

-
la pols
ਪਾਊਡਰ

-
la sal
ਨਮਕ

-
la sorra
ਰੇਤ

-
la ferralla
ਕਬਾੜ

-
la plata
ਚਾਂਦੀ

-
la pedra
ਪੱਥਰ

-
la palla
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
la fusta
ਲੱਕੜ

-
la llana
ਉੱਨ