ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Abstraktní pojmy

-

administrativa +

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

reklama +

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

šipka +

ਤੀਰ

-

zákaz +

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

kariéra +

ਪੇਸ਼ਾ

-

střed +

ਕੇਂਦਰ

-

volba +

ਚੋਣ

-

spolupráce +

ਸਹਿਯੋਗ

-

barva +

ਰੰਗ

-

kontakt +

ਸੰਪਰਕ

-

nebezpečí +

ਖ਼ਤਰਾ

-

vyznání lásky +

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

úpadek +

ਪਤਣ

-

definice +

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

rozdíl +

ਫ਼ਰਕ

-

obtíž +

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

směr +

ਦਿਸ਼ਾ

-

objev +

ਖੋਜ

-

nepořádek +

ਵਿਕਾਰ

-

vzdálenost +

ਦੂਰੀ

-

vzdálenost +

ਦੂਰੀ

-

rozmanitost +

ਅਨੇਕਤਾ

-

snaha +

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

průzkum +

ਘੋਖ

-

pád +

ਡਿੱਗਣਾ

-

síla +

ਜ਼ੋਰ

-

vůně +

ਸੁਗੰਧ

-

svoboda +

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

duch +

ਭੂਤ

-

polovina +

ਅੱਧਾ

-

výška +

ਕੱਦ

-

pomoc +

ਸਹਾਇਤਾ

-

skrýš +

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

vlast +

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

hygiena +

ਸਫਾਈ

-

nápad / myšlenka +

ਵਿਚਾਰ

-

iluze +

ਭਰਮ

-

představivost +

ਕਲਪਨਾ

-

inteligence +

ਬੁੱਧੀ

-

pozvánka +

ਨਿਉਤਾ

-

spravedlnost +

ਨਿਆਂ

-

světlo +

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

pohled +

ਦਿਖਾਵਟ

-

ztráta +

ਨੁਕਸਾਨ

-

zvětšení +

ਵਾਧਾ

-

chyba +

ਗਲਤੀ

-

vražda +

ਹੱਤਿਆ

-

národ +

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

novinka +

ਨਵੀਨਤਾ

-

možnost +

ਚੋਣ

-

trpělivost +

ਧੀਰਜ

-

plánování +

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

problém +

ਸਮੱਸਿਆ

-

ochrana +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

odraz +

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

republika +

ਗਣਤੰਤਰ

-

riziko +

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

bezpečnost +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

tajemství +

ਰਹੱਸ

-

pohlaví +

ਸੈਕਸ

-

stín +

ਛਾਂ

-

velikost +

ਆਕਾਰ

-

solidarita +

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

úspěch +

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

podpora +

ਸਮਰਥਨ

-

tradice +

ਪਰੰਪਰਾ

-

hmotnost +

ਭਾਰ

-
administrativa
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
reklama
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
šipka
ਤੀਰ

-
zákaz
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
kariéra
ਪੇਸ਼ਾ

-
střed
ਕੇਂਦਰ

-
volba
ਚੋਣ

-
spolupráce
ਸਹਿਯੋਗ

-
barva
ਰੰਗ

-
kontakt
ਸੰਪਰਕ

-
nebezpečí
ਖ਼ਤਰਾ

-
vyznání lásky
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
úpadek
ਪਤਣ

-
definice
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
rozdíl
ਫ਼ਰਕ

-
obtíž
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
směr
ਦਿਸ਼ਾ

-
objev
ਖੋਜ

-
nepořádek
ਵਿਕਾਰ

-
vzdálenost
ਦੂਰੀ

-
vzdálenost
ਦੂਰੀ

-
rozmanitost
ਅਨੇਕਤਾ

-
snaha
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
průzkum
ਘੋਖ

-
pád
ਡਿੱਗਣਾ

-
síla
ਜ਼ੋਰ

-
vůně
ਸੁਗੰਧ

-
svoboda
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
duch
ਭੂਤ

-
polovina
ਅੱਧਾ

-
výška
ਕੱਦ

-
pomoc
ਸਹਾਇਤਾ

-
skrýš
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
vlast
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
hygiena
ਸਫਾਈ

-
nápad / myšlenka
ਵਿਚਾਰ

-
iluze
ਭਰਮ

-
představivost
ਕਲਪਨਾ

-
inteligence
ਬੁੱਧੀ

-
pozvánka
ਨਿਉਤਾ

-
spravedlnost
ਨਿਆਂ

-
světlo
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
pohled
ਦਿਖਾਵਟ

-
ztráta
ਨੁਕਸਾਨ

-
zvětšení
ਵਾਧਾ

-
chyba
ਗਲਤੀ

-
vražda
ਹੱਤਿਆ

-
národ
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
novinka
ਨਵੀਨਤਾ

-
možnost
ਚੋਣ

-
trpělivost
ਧੀਰਜ

-
plánování
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
problém
ਸਮੱਸਿਆ

-
ochrana
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
odraz
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
republika
ਗਣਤੰਤਰ

-
riziko
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
bezpečnost
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
tajemství
ਰਹੱਸ

-
pohlaví
ਸੈਕਸ

-
stín
ਛਾਂ

-
velikost
ਆਕਾਰ

-
solidarita
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
úspěch
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
podpora
ਸਮਰਥਨ

-
tradice
ਪਰੰਪਰਾ

-
hmotnost
ਭਾਰ