ਸਮੱਗਰੀ     
Materiály

-

mosaz +

ਪਿੱਤਲ

-

cement +

ਸੀਮੈਂਟ

-

keramika +

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

hadřík / látka +

ਕੱਪੜਾ

-

látka +

ਕੱਪੜਾ

-

bavlna +

ਕਾਟਨ

-

krystal +

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

špína +

ਧੂੜ

-

lepidlo +

ਗੂੰਦ

-

kůže +

ਚਮੜਾ

-

kov +

ਧਾਤ

-

olej +

ਤੇਲ

-

prášek +

ਪਾਊਡਰ

-

sůl +

ਨਮਕ

-

písek +

ਰੇਤ

-

šrot +

ਕਬਾੜ

-

stříbro +

ਚਾਂਦੀ

-

kámen +

ਪੱਥਰ

-

sláma +

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

dřevo +

ਲੱਕੜ

-

vlna +

ਉੱਨ

-
mosaz
ਪਿੱਤਲ

-
cement
ਸੀਮੈਂਟ

-
keramika
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
hadřík / látka
ਕੱਪੜਾ

-
látka
ਕੱਪੜਾ

-
bavlna
ਕਾਟਨ

-
krystal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
špína
ਧੂੜ

-
lepidlo
ਗੂੰਦ

-
kůže
ਚਮੜਾ

-
kov
ਧਾਤ

-
olej
ਤੇਲ

-
prášek
ਪਾਊਡਰ

-
sůl
ਨਮਕ

-
písek
ਰੇਤ

-
šrot
ਕਬਾੜ

-
stříbro
ਚਾਂਦੀ

-
kámen
ਪੱਥਰ

-
sláma
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
dřevo
ਲੱਕੜ

-
vlna
ਉੱਨ