ਸਮੱਗਰੀ     
Materiály

-

mosaz

ਪਿੱਤਲ

-

cement

ਸੀਮੈਂਟ

-

keramika

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

hadřík / látka

ਕੱਪੜਾ

-

látka

ਕੱਪੜਾ

-

bavlna

ਕਾਟਨ

-

krystal

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

špína

ਧੂੜ

-

lepidlo

ਗੂੰਦ

-

kůže

ਚਮੜਾ

-

kov

ਧਾਤ

-

olej

ਤੇਲ

-

prášek

ਪਾਊਡਰ

-

sůl

ਨਮਕ

-

písek

ਰੇਤ

-

šrot

ਕਬਾੜ

-

stříbro

ਚਾਂਦੀ

-

kámen

ਪੱਥਰ

-

sláma

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

dřevo

ਲੱਕੜ

-

vlna

ਉੱਨ

-
mosaz
ਪਿੱਤਲ

-
cement
ਸੀਮੈਂਟ

-
keramika
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
hadřík / látka
ਕੱਪੜਾ

-
látka
ਕੱਪੜਾ

-
bavlna
ਕਾਟਨ

-
krystal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
špína
ਧੂੜ

-
lepidlo
ਗੂੰਦ

-
kůže
ਚਮੜਾ

-
kov
ਧਾਤ

-
olej
ਤੇਲ

-
prášek
ਪਾਊਡਰ

-
sůl
ਨਮਕ

-
písek
ਰੇਤ

-
šrot
ਕਬਾੜ

-
stříbro
ਚਾਂਦੀ

-
kámen
ਪੱਥਰ

-
sláma
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
dřevo
ਲੱਕੜ

-
vlna
ਉੱਨ