ਕਲਾ     
Umění

-

potlesk +

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

umění +

ਕਲਾ

-

úklona +

ਧਨੁਸ਼

-

štětec +

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

omalovánky +

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

tanečnice +

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

kresba +

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

galerie +

ਗੈਲਰੀ

-

vitráž +

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

graffiti +

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

umělecké řemeslo +

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

mozaika +

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

nástěnná malba +

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

muzeum +

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

představení +

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

obrázek +

ਚਿੱਤਰ

-

báseň +

ਕਵਿਤਾ

-

skulptura +

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

píseň +

ਗੀਤ

-

socha +

ਮੂਰਤੀ

-

akvarel +

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
potlesk
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
umění
ਕਲਾ

-
úklona
ਧਨੁਸ਼

-
štětec
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
omalovánky
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
tanečnice
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
kresba
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
galerie
ਗੈਲਰੀ

-
vitráž
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
graffiti
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
umělecké řemeslo
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
mozaika
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
nástěnná malba
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
muzeum
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
představení
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
obrázek
ਚਿੱਤਰ

-
báseň
ਕਵਿਤਾ

-
skulptura
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
píseň
ਗੀਤ

-
socha
ਮੂਰਤੀ

-
akvarel
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ