ਖਰੀਦਾਰੀ     
Nakupování

-

pekárna

ਬੇਕਰੀ

-

čárový kód

ਬਾਰ ਕੋਡ

-

knihkupectví

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

kavárna

ਕੈਫੇ

-

drogerie

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

čistírna

ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-

květinářství

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

dárek

ਉਪਹਾਰ

-

trh

ਬਾਜ਼ਾਰ

-

tržnice

ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-

novinový stánek

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-

lékárna

ਫਾਰਮੇਸੀ

-

pošta

ਡਾਕਘਰ

-

obchod s keramikou

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-

výprodej

ਵਿਕਰੀ

-

obchod

ਦੁਕਾਨ

-

nákup

ਖਰੀਦਾਰੀ

-

nákupní taška

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-

nákupní košík

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-

nákupní vozík

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-

cesta na nákup

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ

-
pekárna
ਬੇਕਰੀ

-
čárový kód
ਬਾਰ ਕੋਡ

-
knihkupectví
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
kavárna
ਕੈਫੇ

-
drogerie
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
čistírna
ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-
květinářství
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
dárek
ਉਪਹਾਰ

-
trh
ਬਾਜ਼ਾਰ

-
tržnice
ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-
novinový stánek
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-
lékárna
ਫਾਰਮੇਸੀ

-
pošta
ਡਾਕਘਰ

-
obchod s keramikou
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-
výprodej
ਵਿਕਰੀ

-
obchod
ਦੁਕਾਨ

-
nákup
ਖਰੀਦਾਰੀ

-
nákupní taška
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-
nákupní košík
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-
nákupní vozík
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-
cesta na nákup
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ