ਪੈਕੇਜਿੰਗ     
Emballage

-

aluminiumsfolien +

ਐਲੂਮਿਨਿਅਮ ਫਾਇਲ

-

cylinderen +

ਬੈਰਲ

-

kurven +

ਟੋਕਰੀ

-

flasken +

ਬੋਤਲ

-

æsken +

ਬਕਸਾ

-

cholokadeæsken +

ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ

-

pappet +

ਗੱਤਾ

-

indholdet +

ਸਮੱਗਰੀ

-

kassen +

ਟੋਕਰੀ

-

konvolutten +

ਲਿਫਾਫਾ

-

knuden +

ਗੰਢ

-

metalkassen +

ਧਾਤ ਦਾ ਬਕਸਾ

-

olietromlen +

ਤੇਲ ਦਾ ਡ੍ਰਮ

-

emballagen +

ਪੈਕੇਜਿੰਗ

-

papiret +

ਕਾਗਜ਼

-

papirposen +

ਪੇਪਰ ਬੈਗ

-

plasten +

ਪਲਾਸਟਿਕ

-

konservesdåsen +

ਡੱਬਾ

-

tasken +

ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ

-

vintønden +

ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਰਲ

-

vinflasken +

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ

-

trækassen +

ਲਕੜੀ ਦਾ ਡੱਬਾ

-
aluminiumsfolien
ਐਲੂਮਿਨਿਅਮ ਫਾਇਲ

-
cylinderen
ਬੈਰਲ

-
kurven
ਟੋਕਰੀ

-
flasken
ਬੋਤਲ

-
æsken
ਬਕਸਾ

-
cholokadeæsken
ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ

-
pappet
ਗੱਤਾ

-
indholdet
ਸਮੱਗਰੀ

-
kassen
ਟੋਕਰੀ

-
konvolutten
ਲਿਫਾਫਾ

-
knuden
ਗੰਢ

-
metalkassen
ਧਾਤ ਦਾ ਬਕਸਾ

-
olietromlen
ਤੇਲ ਦਾ ਡ੍ਰਮ

-
emballagen
ਪੈਕੇਜਿੰਗ

-
papiret
ਕਾਗਜ਼

-
papirposen
ਪੇਪਰ ਬੈਗ

-
plasten
ਪਲਾਸਟਿਕ

-
konservesdåsen
ਡੱਬਾ

-
tasken
ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ

-
vintønden
ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਰਲ

-
vinflasken
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ

-
trækassen
ਲਕੜੀ ਦਾ ਡੱਬਾ