ਪੈਕੇਜਿੰਗ     
Emballage

-

aluminiumsfolien

ਐਲੂਮਿਨਿਅਮ ਫਾਇਲ

-

cylinderen

ਬੈਰਲ

-

kurven

ਟੋਕਰੀ

-

flasken

ਬੋਤਲ

-

æsken

ਬਕਸਾ

-

cholokadeæsken

ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ

-

pappet

ਗੱਤਾ

-

indholdet

ਸਮੱਗਰੀ

-

kassen

ਟੋਕਰੀ

-

konvolutten

ਲਿਫਾਫਾ

-

knuden

ਗੰਢ

-

metalkassen

ਧਾਤ ਦਾ ਬਕਸਾ

-

olietromlen

ਤੇਲ ਦਾ ਡ੍ਰਮ

-

emballagen

ਪੈਕੇਜਿੰਗ

-

papiret

ਕਾਗਜ਼

-

papirposen

ਪੇਪਰ ਬੈਗ

-

plasten

ਪਲਾਸਟਿਕ

-

konservesdåsen

ਡੱਬਾ

-

tasken

ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ

-

vintønden

ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਰਲ

-

vinflasken

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ

-

trækassen

ਲਕੜੀ ਦਾ ਡੱਬਾ

-
aluminiumsfolien
ਐਲੂਮਿਨਿਅਮ ਫਾਇਲ

-
cylinderen
ਬੈਰਲ

-
kurven
ਟੋਕਰੀ

-
flasken
ਬੋਤਲ

-
æsken
ਬਕਸਾ

-
cholokadeæsken
ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ

-
pappet
ਗੱਤਾ

-
indholdet
ਸਮੱਗਰੀ

-
kassen
ਟੋਕਰੀ

-
konvolutten
ਲਿਫਾਫਾ

-
knuden
ਗੰਢ

-
metalkassen
ਧਾਤ ਦਾ ਬਕਸਾ

-
olietromlen
ਤੇਲ ਦਾ ਡ੍ਰਮ

-
emballagen
ਪੈਕੇਜਿੰਗ

-
papiret
ਕਾਗਜ਼

-
papirposen
ਪੇਪਰ ਬੈਗ

-
plasten
ਪਲਾਸਟਿਕ

-
konservesdåsen
ਡੱਬਾ

-
tasken
ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ

-
vintønden
ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਰਲ

-
vinflasken
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ

-
trækassen
ਲਕੜੀ ਦਾ ਡੱਬਾ