ਪਸ਼ੂ     
Dyr

-

schæferhunden +

ਜਰਮਨ ਚਰਵਾਹਾ

-

dyret +

ਪਸ਼ੂ

-

næbet +

ਚੁੰਝ

-

bæveren +

ਊਦਬਿਲਾਵ

-

biddet +

ਕੱਟਣਾ

-

ornen +

ਸੂਰ

-

buret +

ਪਿੰਜਰਾ

-

kalven +

ਵੱਛੜਾ

-

katten +

ਬਿੱਲੀ

-

kyllingen +

ਚੂਜਾ

-

hønen +

ਮੁਰਗਾ

-

hjorten +

ਹਿਰਨ

-

hunden +

ਕੁੱਤਾ

-

delfinen +

ਡਾਲਫਿਨ

-

anden +

ਬੱਤਖ

-

ørnen +

ਇੱਲ

-

fjeren +

ਪੰਖ

-

flamingoen +

ਰਾਜਹੰਸ

-

føllet +

ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ

-

maden +

ਭੋਜਨ

-

ræven +

ਲੂਮੜੀ

-

bukken +

ਬੱਕਰੀ

-

gåsen +

ਹੰਸ

-

haren +

ਖਰਗੋਸ਼

-

hønen +

ਮੁਰਗੀ

-

hejren +

ਬਗਲਾ

-

hornet +

ਸਿੰਗ

-

hesteskoen +

ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ

-

lammet +

ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ

-

snoren +

ਪੱਟਾ

-

hummeren +

ਝੀਂਗਾ

-

kærlighed til dyr +

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ

-

aben +

ਬਾਂਦਰ

-

mundkurven +

ਮੋਹਰਾ

-

reden +

ਆਲ੍ਹਣਾ

-

uglen +

ਉੱਲੂ

-

papegøjen +

ਤੋਤਾ

-

påfuglen +

ਮੋਰ

-

pelikanen +

ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ

-

pingvinen +

ਪੈਨਗੁਇਨ

-

kæledyret +

ਪਾਲਤੂ

-

duen +

ਕਬੂਤਰ

-

kaninen +

ਖਰਗੋਸ਼

-

hanen +

ਮੁਰਗਾ

-

søløven +

ਸੀਲ

-

mågen +

ਸਮੁੰਦਰੀ ਚਿੜੀ

-

sælen +

ਸੀਲ

-

fåret +

ਭੇਡ

-

slangen +

ਸੱਪ

-

storken +

ਸਾਰਸ

-

svanen +

ਹੰਸ

-

ørreden +

ਟ੍ਰਾਊਟ

-

kalkunen +

ਟਰਕੀ

-

skildpadden +

ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ

-

gribben +

ਗਿੱਧ

-

ulven +

ਭਾਲੂ

-
schæferhunden
ਜਰਮਨ ਚਰਵਾਹਾ

-
dyret
ਪਸ਼ੂ

-
næbet
ਚੁੰਝ

-
bæveren
ਊਦਬਿਲਾਵ

-
biddet
ਕੱਟਣਾ

-
ornen
ਸੂਰ

-
buret
ਪਿੰਜਰਾ

-
kalven
ਵੱਛੜਾ

-
katten
ਬਿੱਲੀ

-
kyllingen
ਚੂਜਾ

-
hønen
ਮੁਰਗਾ

-
hjorten
ਹਿਰਨ

-
hunden
ਕੁੱਤਾ

-
delfinen
ਡਾਲਫਿਨ

-
anden
ਬੱਤਖ

-
ørnen
ਇੱਲ

-
fjeren
ਪੰਖ

-
flamingoen
ਰਾਜਹੰਸ

-
føllet
ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ

-
maden
ਭੋਜਨ

-
ræven
ਲੂਮੜੀ

-
bukken
ਬੱਕਰੀ

-
gåsen
ਹੰਸ

-
haren
ਖਰਗੋਸ਼

-
hønen
ਮੁਰਗੀ

-
hejren
ਬਗਲਾ

-
hornet
ਸਿੰਗ

-
hesteskoen
ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ

-
lammet
ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ

-
snoren
ਪੱਟਾ

-
hummeren
ਝੀਂਗਾ

-
kærlighed til dyr
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ

-
aben
ਬਾਂਦਰ

-
mundkurven
ਮੋਹਰਾ

-
reden
ਆਲ੍ਹਣਾ

-
uglen
ਉੱਲੂ

-
papegøjen
ਤੋਤਾ

-
påfuglen
ਮੋਰ

-
pelikanen
ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ

-
pingvinen
ਪੈਨਗੁਇਨ

-
kæledyret
ਪਾਲਤੂ

-
duen
ਕਬੂਤਰ

-
kaninen
ਖਰਗੋਸ਼

-
hanen
ਮੁਰਗਾ

-
søløven
ਸੀਲ

-
mågen
ਸਮੁੰਦਰੀ ਚਿੜੀ

-
sælen
ਸੀਲ

-
fåret
ਭੇਡ

-
slangen
ਸੱਪ

-
storken
ਸਾਰਸ

-
svanen
ਹੰਸ

-
ørreden
ਟ੍ਰਾਊਟ

-
kalkunen
ਟਰਕੀ

-
skildpadden
ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ

-
gribben
ਗਿੱਧ

-
ulven
ਭਾਲੂ