ਕੁਦਰਤ     
Natur

-

buen +

ਗੋਲਾਈ

-

stalden +

ਖੇਤ

-

bugten +

ਖਾੜੀ

-

stranden +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

boblen +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

hulen +

ਗੁਫਾ

-

gården +

ਖੇਤ

-

ilden +

ਅੱਗ

-

fodaftrykket +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

globussen +

ਗਲੋਬ

-

høsten +

ਫਸਲ

-

høballerne +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

søen +

ਝੀਲ

-

bladet +

ਪੱਤਾ

-

bjerget +

ਪਹਾੜ

-

havet +

ਸਾਗਰ

-

panoramaet +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

klippen +

ਚੱਟਾਨ

-

kilden +

ਝਰਨਾ

-

sumpen +

ਦਲਦਲ

-

træet +

ਦਰੱਖਤ

-

træstammen +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

dalen +

ਘਾਟੀ

-

udsigten +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

vandstrålen +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

vandfaldet +

ਝਰਨਾ

-

bølgen +

ਲਹਿਰ

-
buen
ਗੋਲਾਈ

-
stalden
ਖੇਤ

-
bugten
ਖਾੜੀ

-
stranden
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
boblen
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
hulen
ਗੁਫਾ

-
gården
ਖੇਤ

-
ilden
ਅੱਗ

-
fodaftrykket
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
globussen
ਗਲੋਬ

-
høsten
ਫਸਲ

-
høballerne
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
søen
ਝੀਲ

-
bladet
ਪੱਤਾ

-
bjerget
ਪਹਾੜ

-
havet
ਸਾਗਰ

-
panoramaet
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
klippen
ਚੱਟਾਨ

-
kilden
ਝਰਨਾ

-
sumpen
ਦਲਦਲ

-
træet
ਦਰੱਖਤ

-
træstammen
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
dalen
ਘਾਟੀ

-
udsigten
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
vandstrålen
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
vandfaldet
ਝਰਨਾ

-
bølgen
ਲਹਿਰ