ਪੌਦੇ     
Planter

-

bambussen +

ਬਾਂਸ

-

blomstringen +

ਖਿੜਾਉ

-

blomsterbuketten +

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-

grenen +

ਟਾਹਣੀ

-

knoppen +

ਕਲੀ

-

kaktussen +

ਥੋਹਰ

-

kløveret +

ਘਾਹ

-

koglen +

ਕੋਨ

-

kornblomsten +

ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-

krokussen +

ਕ੍ਰੋਕਸ

-

påskeliljen +

ਡੈਫੋਡਿਲ

-

margaritten +

ਡੇਜ਼ੀ

-

mælkebøtten +

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-

blomsten +

ਫੁੱਲ

-

løvet +

ਪੱਤੇ

-

kornet +

ਅਨਾਜ

-

græsset +

ਘਾਹ

-

væksten +

ਵਿਕਾਸ

-

hyacinten +

ਫੁੱਲ

-

plænen +

ਬਗੀਚਾ

-

liljen +

ਲਿੱਲੀ

-

hørfrøet +

ਅਲਸੀ

-

svampen +

ਖੁੰਬ

-

oliventræet +

ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-

palmen +

ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

stedmoderblomsten +

ਪੈਂਸੀ

-

fersken træet +

ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

anlægget +

ਪੌਦਾ

-

valmuer +

ਖਸਖਸ

-

roden +

ਜੜ੍ਹ

-

rosen +

ਗੁਲਾਬ

-

frøet +

ਬੀਜ

-

vintergækken +

ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-

solsikken +

ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-

tornen +

ਕਾਂਟਾ

-

stammen +

ਤਣਾ

-

tulipanen +

ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-

åkanden +

ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-

hveden +

ਆਟਾ

-
bambussen
ਬਾਂਸ

-
blomstringen
ਖਿੜਾਉ

-
blomsterbuketten
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-
grenen
ਟਾਹਣੀ

-
knoppen
ਕਲੀ

-
kaktussen
ਥੋਹਰ

-
kløveret
ਘਾਹ

-
koglen
ਕੋਨ

-
kornblomsten
ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-
krokussen
ਕ੍ਰੋਕਸ

-
påskeliljen
ਡੈਫੋਡਿਲ

-
margaritten
ਡੇਜ਼ੀ

-
mælkebøtten
ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-
blomsten
ਫੁੱਲ

-
løvet
ਪੱਤੇ

-
kornet
ਅਨਾਜ

-
græsset
ਘਾਹ

-
væksten
ਵਿਕਾਸ

-
hyacinten
ਫੁੱਲ

-
plænen
ਬਗੀਚਾ

-
liljen
ਲਿੱਲੀ

-
hørfrøet
ਅਲਸੀ

-
svampen
ਖੁੰਬ

-
oliventræet
ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-
palmen
ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
stedmoderblomsten
ਪੈਂਸੀ

-
fersken træet
ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
anlægget
ਪੌਦਾ

-
valmuer
ਖਸਖਸ

-
roden
ਜੜ੍ਹ

-
rosen
ਗੁਲਾਬ

-
frøet
ਬੀਜ

-
vintergækken
ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-
solsikken
ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-
tornen
ਕਾਂਟਾ

-
stammen
ਤਣਾ

-
tulipanen
ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-
åkanden
ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-
hveden
ਆਟਾ