ਸਮੱਗਰੀ     
Materialer

-

messingen

ਪਿੱਤਲ

-

cementen

ਸੀਮੈਂਟ

-

keramikken

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

kluden

ਕੱਪੜਾ

-

stoffet

ਕੱਪੜਾ

-

bomulden

ਕਾਟਨ

-

krystallen

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

snavset

ਧੂੜ

-

limen

ਗੂੰਦ

-

læderet

ਚਮੜਾ

-

metallet

ਧਾਤ

-

olien

ਤੇਲ

-

pulveret

ਪਾਊਡਰ

-

salten

ਨਮਕ

-

sandet

ਰੇਤ

-

skrottet

ਕਬਾੜ

-

sølvet

ਚਾਂਦੀ

-

stenen

ਪੱਥਰ

-

halmen

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

træet

ਲੱਕੜ

-

ulden

ਉੱਨ

-
messingen
ਪਿੱਤਲ

-
cementen
ਸੀਮੈਂਟ

-
keramikken
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
kluden
ਕੱਪੜਾ

-
stoffet
ਕੱਪੜਾ

-
bomulden
ਕਾਟਨ

-
krystallen
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
snavset
ਧੂੜ

-
limen
ਗੂੰਦ

-
læderet
ਚਮੜਾ

-
metallet
ਧਾਤ

-
olien
ਤੇਲ

-
pulveret
ਪਾਊਡਰ

-
salten
ਨਮਕ

-
sandet
ਰੇਤ

-
skrottet
ਕਬਾੜ

-
sølvet
ਚਾਂਦੀ

-
stenen
ਪੱਥਰ

-
halmen
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
træet
ਲੱਕੜ

-
ulden
ਉੱਨ