ਕਲਾ     
Kunst

-

bifaldet +

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

kunsten +

ਕਲਾ

-

bukket +

ਧਨੁਸ਼

-

penselen +

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

malebogen +

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

danseren +

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

tegningen +

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

galleriet +

ਗੈਲਰੀ

-

glasvinduet +

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

graffitien +

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

kunsthåndværket +

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

mosaikken +

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

vægmaleriet +

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

museet +

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

opførelsen +

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

billedet +

ਚਿੱਤਰ

-

digtet +

ਕਵਿਤਾ

-

skulpturen +

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

sangen +

ਗੀਤ

-

statuen +

ਮੂਰਤੀ

-

vandfarven +

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
bifaldet
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
kunsten
ਕਲਾ

-
bukket
ਧਨੁਸ਼

-
penselen
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
malebogen
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
danseren
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
tegningen
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
galleriet
ਗੈਲਰੀ

-
glasvinduet
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
graffitien
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
kunsthåndværket
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
mosaikken
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
vægmaleriet
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
museet
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
opførelsen
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
billedet
ਚਿੱਤਰ

-
digtet
ਕਵਿਤਾ

-
skulpturen
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
sangen
ਗੀਤ

-
statuen
ਮੂਰਤੀ

-
vandfarven
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ