ਸੰਗੀਤ     
Musik

-

harmonikaen +

ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-

balalaikaen +

ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-

bandet +

ਬੈਂਡ

-

banjoen +

ਬੈਂਜੋ

-

klarinetten +

ਸ਼ਹਨਾਈ

-

koncerten +

ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-

trommen +

ਡ੍ਰਮ

-

trommerne +

ਡ੍ਰਮਜ਼

-

fløjten +

ਬੰਸਰੀ

-

flyglet +

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-

guitaren +

ਗਿਟਾਰ

-

hallen +

ਹਾਲ

-

tastaturet +

ਕੀਅਬੋਰਡ

-

mundharmonikaen +

ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-

musikken +

ਸੰਗੀਤ

-

nodestativet +

ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-

noden +

ਨੋਟ

-

orglet +

ਆਰਗਨ

-

klaveret +

ਪਿਆਨੋ

-

saxofonen +

ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-

sangeren +

ਗਾਇਕ

-

strengen +

ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-

trompeten +

ਟਰੰਪੈਟ

-

trompetisten +

ਟਰੰਪੈਟਰ

-

violinen +

ਵਾਇਲਿਨ

-

violin kassen +

ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-

xylofonen +

ਜਾਈਲੋਫੋਨ

-
harmonikaen
ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-
balalaikaen
ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-
bandet
ਬੈਂਡ

-
banjoen
ਬੈਂਜੋ

-
klarinetten
ਸ਼ਹਨਾਈ

-
koncerten
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-
trommen
ਡ੍ਰਮ

-
trommerne
ਡ੍ਰਮਜ਼

-
fløjten
ਬੰਸਰੀ

-
flyglet
ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-
guitaren
ਗਿਟਾਰ

-
hallen
ਹਾਲ

-
tastaturet
ਕੀਅਬੋਰਡ

-
mundharmonikaen
ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-
musikken
ਸੰਗੀਤ

-
nodestativet
ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-
noden
ਨੋਟ

-
orglet
ਆਰਗਨ

-
klaveret
ਪਿਆਨੋ

-
saxofonen
ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-
sangeren
ਗਾਇਕ

-
strengen
ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-
trompeten
ਟਰੰਪੈਟ

-
trompetisten
ਟਰੰਪੈਟਰ

-
violinen
ਵਾਇਲਿਨ

-
violin kassen
ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-
xylofonen
ਜਾਈਲੋਫੋਨ