ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Store dyr

-

alligatoren

ਘੜਿਆਲ

-

geviret

ਸਿੰਗ

-

bavianen

ਲੰਗੂਰ

-

bjørnen

ਭਾਲੂ

-

bøffelen

ਮੱਝ

-

geparden

ਚੀਤਾ

-

koen

ਗਾਂ

-

krokodillen

ਮਰਗਮੱਛ

-

dinosauren

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

æslet

ਗਧਾ

-

dragen

ਅਜਗਰ

-

elefanten

ਹਾਥੀ

-

giraffen

ਜਿਰਾਫ਼

-

gorillaen

ਗੁਰੀਲਾ

-

flodhesten

ਗੈਂਡਾ

-

hesten

ਘੋੜਾ

-

kænguruen

ਕੰਗਾਰੂ

-

leoparden

ਚੀਤਾ

-

løven

ਸ਼ੇਰ

-

lamaen

ਲਾਮਾ

-

lossen

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

monsteret

ਰਾਖਸ਼

-

elgen

ਹਿਰਨ

-

strudsen

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

pandaen

ਪਾਂਡਾ

-

grisen

ਸੂਰ

-

isbjørnen

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

pumaen

ਲੂਮੜੀ

-

næsehornet

ਰਾਈਨੋ

-

hjorten

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

tigeren

ਬਾਘ

-

hvalrossen

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

vildhesten

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

zebraen

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
alligatoren
ਘੜਿਆਲ

-
geviret
ਸਿੰਗ

-
bavianen
ਲੰਗੂਰ

-
bjørnen
ਭਾਲੂ

-
bøffelen
ਮੱਝ

-
kamelen
ਊਠ

-
geparden
ਚੀਤਾ

-
koen
ਗਾਂ

-
krokodillen
ਮਰਗਮੱਛ

-
dinosauren
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
æslet
ਗਧਾ

-
dragen
ਅਜਗਰ

-
elefanten
ਹਾਥੀ

-
giraffen
ਜਿਰਾਫ਼

-
gorillaen
ਗੁਰੀਲਾ

-
flodhesten
ਗੈਂਡਾ

-
hesten
ਘੋੜਾ

-
kænguruen
ਕੰਗਾਰੂ

-
leoparden
ਚੀਤਾ

-
løven
ਸ਼ੇਰ

-
lamaen
ਲਾਮਾ

-
lossen
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
monsteret
ਰਾਖਸ਼

-
elgen
ਹਿਰਨ

-
strudsen
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
pandaen
ਪਾਂਡਾ

-
grisen
ਸੂਰ

-
isbjørnen
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
pumaen
ਲੂਮੜੀ

-
næsehornet
ਰਾਈਨੋ

-
hjorten
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
tigeren
ਬਾਘ

-
hvalrossen
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
vildhesten
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
zebraen
ਜ਼ੈਬਰਾ