ਸਬਜੀਆਂ     
Gemüse

-

der Rosenkohl +

ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-

die Artischocke, n +

ਆਰਟੀਚੋਕ

-

der Spargel +

ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-

die Avocado, s +

ਐਵੋਕੈਡੋ

-

die Bohnen, (Pl.) +

ਬੀਨਜ਼

-

die Paprika, s +

ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-

der Brokkoli, - +

ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-

der Kohl +

ਗੋਭੀ

-

der Kohlrabi, - +

ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-

die Karotte, n +

ਗਾਜਰ

-

der Blumenkohl +

ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-

der Sellerie +

ਜਵੈਣ

-

der Chicorée +

ਚਿਕਰੀ

-

der Chili +

ਮਿਰਚ

-

der Mais +

ਮਕਈ

-

die Gurke, n +

ਖੀਰਾ

-

die Aubergine, n +

ਬੈਂਗਣ

-

der Fenchel, - +

ਸੌਂਫ਼

-

der Knoblauch +

ਲਸਣ

-

der Grünkohl +

ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-

der Mangold +

ਗੋਭੀ

-

der Lauch +

ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-

der Kopfsalat, e +

ਲੈਟਸ

-

die Okra +

ਭਿੰਡੀ

-

die Olive, n +

ਜੈਤੂਨ

-

die Zwiebel, n +

ਪਿਆਜ਼

-

die Petersilie +

ਜਵੈਣ

-

die Erbse, n +

ਮਟਰ

-

der Kürbis, se +

ਕੱਦੂ

-

die Kürbiskerne, (Pl.) +

ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-

das Radieschen, - +

ਮੂਲੀ

-

der Rotkohl +

ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-

die Peperoni, s +

ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-

der Spinat +

ਪਾਲਕ

-

die Süßkartoffel, n +

ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-

die Tomate, n +

ਟਮਾਟਰ

-

das Gemüse +

ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-

die Zucchini, s +

ਤੋਰੀ

-
der Rosenkohl
ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-
die Artischocke, n
ਆਰਟੀਚੋਕ

-
der Spargel
ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-
die Avocado, s
ਐਵੋਕੈਡੋ

-
die Bohnen, (Pl.)
ਬੀਨਜ਼

-
die Paprika, s
ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-
der Brokkoli, -
ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-
der Kohl
ਗੋਭੀ

-
der Kohlrabi, -
ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-
die Karotte, n
ਗਾਜਰ

-
der Blumenkohl
ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-
der Sellerie
ਜਵੈਣ

-
der Chicorée
ਚਿਕਰੀ

-
der Chili
ਮਿਰਚ

-
der Mais
ਮਕਈ

-
die Gurke, n
ਖੀਰਾ

-
die Aubergine, n
ਬੈਂਗਣ

-
der Fenchel, -
ਸੌਂਫ਼

-
der Knoblauch
ਲਸਣ

-
der Grünkohl
ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-
der Mangold
ਗੋਭੀ

-
der Lauch
ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-
der Kopfsalat, e
ਲੈਟਸ

-
die Okra
ਭਿੰਡੀ

-
die Olive, n
ਜੈਤੂਨ

-
die Zwiebel, n
ਪਿਆਜ਼

-
die Petersilie
ਜਵੈਣ

-
die Erbse, n
ਮਟਰ

-
der Kürbis, se
ਕੱਦੂ

-
die Kürbiskerne, (Pl.)
ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-
das Radieschen, -
ਮੂਲੀ

-
der Rotkohl
ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-
die Peperoni, s
ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-
der Spinat
ਪਾਲਕ

-
die Süßkartoffel, n
ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-
die Tomate, n
ਟਮਾਟਰ

-
das Gemüse
ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-
die Zucchini, s
ਤੋਰੀ