ਸਿੱਖਿਆ     
Bildung

-

die Archäologie +

ਪੁਰਾਤੱਤਵ

-

das Atom, e +

ਪਰਮਾਣੂ

-

die Tafel, n +

ਬੋਰਡ

-

die Berechnung, en +

ਗਣਨਾ

-

der Taschenrechner, - +

ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

-

die Urkunde, n +

ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

-

die Kreide +

ਚਾਕ

-

die Klasse, n +

ਕਲਾਸ

-

der Zirkel, - +

ਕੰਪਾਸ

-

der Kompass, "e +

ਕੰਪਾਸ

-

das Land, "er +

ਦੇਸ਼

-

der Kurs, e +

ਕੋਰਸ

-

das Diplom, e +

ਡਿਪਲੋਮਾ

-

die Himmelsrichtung, en +

ਦਿਸ਼ਾ

-

die Bildung +

ਵਿਦਿਆ

-

der Filter, - +

ਜਾਲੀ

-

die Formel, n +

ਫਾਰਮੂਲਾ

-

die Geographie +

ਭੂਗੋਲ

-

die Grammatik, en +

ਵਿਆਕਰਣ

-

das Wissen +

ਗਿਆਨ

-

die Sprache, n +

ਭਾਸ਼ਾ

-

der Unterricht +

ਸਬਕ

-

die Bibliothek, en +

ਲਾਇਬਰੇਰੀ

-

die Literatur, en +

ਸਾਹਿੱਤ

-

die Mathematik +

ਗਣਿਤ1

-

das Mikroskop, e +

ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ

-

die Zahl, en +

ਸੰਖਿਆ

-

die Nummer, n +

ਸੰਖਿਆ

-

der Druck +

ਦਬਾਉ

-

das Prisma, Prismen +

ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ

-

der Professor, en +

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

-

die Pyramide, n +

ਪਿਰਾਮਿਡ

-

die Radioaktivität +

ਰੇਡੀਉਐਕਟਿਵਿਟੀ

-

die Waage, n +

ਸਕੇਲ

-

der Weltraum +

ਅੰਤਰਿਕਸ਼

-

die Statistik, en +

ਅੰਕੜੇ

-

das Studium, Studien +

ਅਧਿਐਨ

-

die Silbe, n +

ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼

-

die Tabelle, n +

ਟੇਬਲ

-

die Übersetzung, en +

ਅਨੁਵਾਦ

-

das Dreieck, e +

ਤ੍ਰਿਕੋਣ

-

der Umlaut, e +

ਧ੍ਵਨੀ ਚਿਨ੍ਹ

-

die Universität, en +

ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ

-

die Weltkarte, n +

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

-
die Archäologie
ਪੁਰਾਤੱਤਵ

-
das Atom, e
ਪਰਮਾਣੂ

-
die Tafel, n
ਬੋਰਡ

-
die Berechnung, en
ਗਣਨਾ

-
der Taschenrechner, -
ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

-
die Urkunde, n
ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

-
die Kreide
ਚਾਕ

-
die Klasse, n
ਕਲਾਸ

-
der Zirkel, -
ਕੰਪਾਸ

-
der Kompass, "e
ਕੰਪਾਸ

-
das Land, "er
ਦੇਸ਼

-
der Kurs, e
ਕੋਰਸ

-
das Diplom, e
ਡਿਪਲੋਮਾ

-
die Himmelsrichtung, en
ਦਿਸ਼ਾ

-
die Bildung
ਵਿਦਿਆ

-
der Filter, -
ਜਾਲੀ

-
die Formel, n
ਫਾਰਮੂਲਾ

-
die Geographie
ਭੂਗੋਲ

-
die Grammatik, en
ਵਿਆਕਰਣ

-
das Wissen
ਗਿਆਨ

-
die Sprache, n
ਭਾਸ਼ਾ

-
der Unterricht
ਸਬਕ

-
die Bibliothek, en
ਲਾਇਬਰੇਰੀ

-
die Literatur, en
ਸਾਹਿੱਤ

-
die Mathematik
ਗਣਿਤ1

-
das Mikroskop, e
ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ

-
die Zahl, en
ਸੰਖਿਆ

-
die Nummer, n
ਸੰਖਿਆ

-
der Druck
ਦਬਾਉ

-
das Prisma, Prismen
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ

-
der Professor, en
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

-
die Pyramide, n
ਪਿਰਾਮਿਡ

-
die Radioaktivität
ਰੇਡੀਉਐਕਟਿਵਿਟੀ

-
die Waage, n
ਸਕੇਲ

-
der Weltraum
ਅੰਤਰਿਕਸ਼

-
die Statistik, en
ਅੰਕੜੇ

-
das Studium, Studien
ਅਧਿਐਨ

-
die Silbe, n
ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼

-
die Tabelle, n
ਟੇਬਲ

-
die Übersetzung, en
ਅਨੁਵਾਦ

-
das Dreieck, e
ਤ੍ਰਿਕੋਣ

-
der Umlaut, e
ਧ੍ਵਨੀ ਚਿਨ੍ਹ

-
die Universität, en
ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ

-
die Weltkarte, n
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ