ਕੁਦਰਤ     
Natur

-

der Bogen, " +

ਗੋਲਾਈ

-

der Stall, "e +

ਖੇਤ

-

die Bucht, en +

ਖਾੜੀ

-

der Strand, "e +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

die Blase, n +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

die Höhle, n +

ਗੁਫਾ

-

der Bauernhof, "e +

ਖੇਤ

-

das Feuer, - +

ਅੱਗ

-

die Spur, en +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

der Globus, Globen +

ਗਲੋਬ

-

die Ernte, n +

ਫਸਲ

-

der Heuballen, - +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

der See, n +

ਝੀਲ

-

das Blatt, "er +

ਪੱਤਾ

-

der Berg, e +

ਪਹਾੜ

-

der Ozean, e +

ਸਾਗਰ

-

das Panorama, Panoramen +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

der Felsen, - +

ਚੱਟਾਨ

-

die Quelle, n +

ਝਰਨਾ

-

der Sumpf, "e +

ਦਲਦਲ

-

der Baum, "e +

ਦਰੱਖਤ

-

der Baumstamm, "e +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

das Tal, "er +

ਘਾਟੀ

-

die Aussicht, en +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

der Wasserstrahl, en +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

der Wasserfall, "e +

ਝਰਨਾ

-

die Welle, n +

ਲਹਿਰ

-
der Bogen, "
ਗੋਲਾਈ

-
der Stall, "e
ਖੇਤ

-
die Bucht, en
ਖਾੜੀ

-
der Strand, "e
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
die Blase, n
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
die Höhle, n
ਗੁਫਾ

-
der Bauernhof, "e
ਖੇਤ

-
das Feuer, -
ਅੱਗ

-
die Spur, en
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
der Globus, Globen
ਗਲੋਬ

-
die Ernte, n
ਫਸਲ

-
der Heuballen, -
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
der See, n
ਝੀਲ

-
das Blatt, "er
ਪੱਤਾ

-
der Berg, e
ਪਹਾੜ

-
der Ozean, e
ਸਾਗਰ

-
das Panorama, Panoramen
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
der Felsen, -
ਚੱਟਾਨ

-
die Quelle, n
ਝਰਨਾ

-
der Sumpf, "e
ਦਲਦਲ

-
der Baum, "e
ਦਰੱਖਤ

-
der Baumstamm, "e
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
das Tal, "er
ਘਾਟੀ

-
die Aussicht, en
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
der Wasserstrahl, en
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
der Wasserfall, "e
ਝਰਨਾ

-
die Welle, n
ਲਹਿਰ