ਮੌਸਮ     
Wetter

-

das Barometer, -

ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-

die Wolke, n

ਬੱਦਲ

-

die Kälte

ਠੰਡ

-

der Halbmond, e

ਵਰਧਮਾਨ

-

die Dunkelheit

ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-

die Dürre, n

ਸੋਕਾ

-

die Erde

ਧਰਤੀ

-

der Nebel, -

ਕੋਹਰਾ

-

der Frost, "e

ਪਾਲਾ

-

die Hitze

ਗਰਮੀ

-

der Hurrikan, s

ਤੂਫਾਨ

-

der Eiszapfen, -

ਹਿਮਲੰਬ

-

der Blitz, e

ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-

der Meteor, e

ਉਲਕਾ

-

der Mond, e

ਚੰਦਰਮਾ

-

der Regenbogen, "

ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-

der Regentropfen, -

ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-

der Schnee

ਬਰਫ਼

-

die Schneeflocke, n

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-

der Schneemann, "er

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-

der Stern, e

ਸਿਤਾਰਾ

-

das Gewitter, -

ਤੂਫਾਨ

-

die Sturmflut, en

ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-

die Sonne, n

ਸੂਰਜ

-

der Sonnenstrahl, en

ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-

das Abendrot

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-

das Thermometer, -

ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-

das Unwetter, -

ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-

die Dämmerung

ਧੁੰਧਲਕਾ

-

das Wetter

ਮੌਸਮ

-

die Nässe

ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-
das Barometer, -
ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-
die Wolke, n
ਬੱਦਲ

-
die Kälte
ਠੰਡ

-
der Halbmond, e
ਵਰਧਮਾਨ

-
die Dunkelheit
ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-
die Dürre, n
ਸੋਕਾ

-
die Erde
ਧਰਤੀ

-
der Nebel, -
ਕੋਹਰਾ

-
der Frost, "e
ਪਾਲਾ

-
das Glatteis
ਚਮਕ

-
die Hitze
ਗਰਮੀ

-
der Hurrikan, s
ਤੂਫਾਨ

-
der Eiszapfen, -
ਹਿਮਲੰਬ

-
der Blitz, e
ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-
der Meteor, e
ਉਲਕਾ

-
der Mond, e
ਚੰਦਰਮਾ

-
der Regenbogen, "
ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-
der Regentropfen, -
ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-
der Schnee
ਬਰਫ਼

-
die Schneeflocke, n
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-
der Schneemann, "er
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-
der Stern, e
ਸਿਤਾਰਾ

-
das Gewitter, -
ਤੂਫਾਨ

-
die Sturmflut, en
ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-
die Sonne, n
ਸੂਰਜ

-
der Sonnenstrahl, en
ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-
das Abendrot
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-
das Thermometer, -
ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-
das Unwetter, -
ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-
die Dämmerung
ਧੁੰਧਲਕਾ

-
das Wetter
ਮੌਸਮ

-
die Nässe
ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-
der Wind, e
ਹਵਾ