ਖਰੀਦਾਰੀ     
Einkauf

-

die Bäckerei, en +

ਬੇਕਰੀ

-

der Strichcode, s +

ਬਾਰ ਕੋਡ

-

die Buchhandlung, en +

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

das Café, s +

ਕੈਫੇ

-

die Drogerie, n +

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

die Reinigung, en +

ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-

der Blumenladen, " +

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

das Geschenk, e +

ਉਪਹਾਰ

-

der Markt, "e +

ਬਾਜ਼ਾਰ

-

die Markthalle, n +

ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-

der Zeitungskiosk, s +

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-

die Apotheke, n +

ਫਾਰਮੇਸੀ

-

das Postamt, "er +

ਡਾਕਘਰ

-

die Töpferei, en +

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-

der Verkauf, "e +

ਵਿਕਰੀ

-

der Laden, " +

ਦੁਕਾਨ

-

der Einkauf, "e +

ਖਰੀਦਾਰੀ

-

die Einkaufstasche, n +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-

der Einkaufskorb, "e +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-

der Einkaufswagen, - +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-

der Einkaufsbummel, - +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ

-
die Bäckerei, en
ਬੇਕਰੀ

-
der Strichcode, s
ਬਾਰ ਕੋਡ

-
die Buchhandlung, en
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
das Café, s
ਕੈਫੇ

-
die Drogerie, n
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
die Reinigung, en
ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-
der Blumenladen, "
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
das Geschenk, e
ਉਪਹਾਰ

-
der Markt, "e
ਬਾਜ਼ਾਰ

-
die Markthalle, n
ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-
der Zeitungskiosk, s
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-
die Apotheke, n
ਫਾਰਮੇਸੀ

-
das Postamt, "er
ਡਾਕਘਰ

-
die Töpferei, en
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-
der Verkauf, "e
ਵਿਕਰੀ

-
der Laden, "
ਦੁਕਾਨ

-
der Einkauf, "e
ਖਰੀਦਾਰੀ

-
die Einkaufstasche, n
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-
der Einkaufskorb, "e
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-
der Einkaufswagen, -
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-
der Einkaufsbummel, -
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ