ਕਲਾ     
Arts

-

applause +

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

art +

ਕਲਾ

-

bow +

ਧਨੁਸ਼

-

brush +

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

coloring book +

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

dancer +

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

drawing +

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

gallery +

ਗੈਲਰੀ

-

glass window +

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

graffiti +

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

handicraft +

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

mosaic +

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

mural +

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

museum +

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

performance +

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

picture +

ਚਿੱਤਰ

-

poem +

ਕਵਿਤਾ

-

sculpture +

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

song +

ਗੀਤ

-

statue +

ਮੂਰਤੀ

-

water color +

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
applause
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
art
ਕਲਾ

-
bow
ਧਨੁਸ਼

-
brush
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
coloring book
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
dancer
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
drawing
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
gallery
ਗੈਲਰੀ

-
glass window
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
graffiti
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
handicraft
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
mosaic
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
mural
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
museum
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
performance
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
picture
ਚਿੱਤਰ

-
poem
ਕਵਿਤਾ

-
sculpture
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
song
ਗੀਤ

-
statue
ਮੂਰਤੀ

-
water color
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ