ਮੌਸਮ     
Weather

-

barometer

ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-

cloud

ਬੱਦਲ

-

cold

ਠੰਡ

-

crescent

ਵਰਧਮਾਨ

-

darkness

ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-

drought

ਸੋਕਾ

-

earth

ਧਰਤੀ

-

fog

ਕੋਹਰਾ

-

frost

ਪਾਲਾ

-

glaze

ਚਮਕ

-

heat

ਗਰਮੀ

-

hurricane

ਤੂਫਾਨ

-

icicle

ਹਿਮਲੰਬ

-

lightning

ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-

meteor

ਉਲਕਾ

-

moon

ਚੰਦਰਮਾ

-

rainbow

ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-

raindrop

ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-

snow

ਬਰਫ਼

-

snowflake

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-

snowman

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-

star

ਸਿਤਾਰਾ

-

storm

ਤੂਫਾਨ

-

storm surge

ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-

sun

ਸੂਰਜ

-

sunbeam

ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-

sunset

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-

thermometer

ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-

thunderstorm

ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-

twilight

ਧੁੰਧਲਕਾ

-

weather

ਮੌਸਮ

-

wet conditions

ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-

wind

ਹਵਾ

-
barometer
ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-
cloud
ਬੱਦਲ

-
cold
ਠੰਡ

-
crescent
ਵਰਧਮਾਨ

-
darkness
ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-
drought
ਸੋਕਾ

-
earth
ਧਰਤੀ

-
fog
ਕੋਹਰਾ

-
frost
ਪਾਲਾ

-
glaze
ਚਮਕ

-
heat
ਗਰਮੀ

-
hurricane
ਤੂਫਾਨ

-
icicle
ਹਿਮਲੰਬ

-
lightning
ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-
meteor
ਉਲਕਾ

-
moon
ਚੰਦਰਮਾ

-
rainbow
ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-
raindrop
ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-
snow
ਬਰਫ਼

-
snowflake
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-
snowman
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-
star
ਸਿਤਾਰਾ

-
storm
ਤੂਫਾਨ

-
storm surge
ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-
sun
ਸੂਰਜ

-
sunbeam
ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-
sunset
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-
thermometer
ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-
thunderstorm
ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-
twilight
ਧੁੰਧਲਕਾ

-
weather
ਮੌਸਮ

-
wet conditions
ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-
wind
ਹਵਾ