ਮੌਸਮ     
Weather

-

barometer +

ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-

cloud +

ਬੱਦਲ

-

cold +

ਠੰਡ

-

crescent +

ਵਰਧਮਾਨ

-

darkness +

ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-

drought +

ਸੋਕਾ

-

earth +

ਧਰਤੀ

-

fog +

ਕੋਹਰਾ

-

frost +

ਪਾਲਾ

-

glaze +

ਚਮਕ

-

heat +

ਗਰਮੀ

-

hurricane +

ਤੂਫਾਨ

-

icicle +

ਹਿਮਲੰਬ

-

lightning +

ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-

meteor +

ਉਲਕਾ

-

moon +

ਚੰਦਰਮਾ

-

rainbow +

ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-

raindrop +

ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-

snow +

ਬਰਫ਼

-

snowflake +

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-

snowman +

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-

star +

ਸਿਤਾਰਾ

-

storm +

ਤੂਫਾਨ

-

storm surge +

ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-

sun +

ਸੂਰਜ

-

sunbeam +

ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-

sunset +

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-

thermometer +

ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-

thunderstorm +

ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-

twilight +

ਧੁੰਧਲਕਾ

-

weather +

ਮੌਸਮ

-

wet conditions +

ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-

wind +

ਹਵਾ

-
barometer
ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-
cloud
ਬੱਦਲ

-
cold
ਠੰਡ

-
crescent
ਵਰਧਮਾਨ

-
darkness
ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-
drought
ਸੋਕਾ

-
earth
ਧਰਤੀ

-
fog
ਕੋਹਰਾ

-
frost
ਪਾਲਾ

-
glaze
ਚਮਕ

-
heat
ਗਰਮੀ

-
hurricane
ਤੂਫਾਨ

-
icicle
ਹਿਮਲੰਬ

-
lightning
ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-
meteor
ਉਲਕਾ

-
moon
ਚੰਦਰਮਾ

-
rainbow
ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-
raindrop
ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-
snow
ਬਰਫ਼

-
snowflake
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-
snowman
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-
star
ਸਿਤਾਰਾ

-
storm
ਤੂਫਾਨ

-
storm surge
ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-
sun
ਸੂਰਜ

-
sunbeam
ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-
sunset
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-
thermometer
ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-
thunderstorm
ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-
twilight
ਧੁੰਧਲਕਾ

-
weather
ਮੌਸਮ

-
wet conditions
ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-
wind
ਹਵਾ