ਉਪਕਰਣ     
Tools

-

anchor +

ਲੰਗਰ

-

anvil +

ਅਹਰਣ

-

blade +

ਬਲੇਡ

-

board +

ਬੋਰਡ

-

bolt +

ਬੋਲਟ

-

bottle opener +

ਬਾਟਲ ਓਪਨਰ

-

broom +

ਝਾੜੂ

-

brush +

ਬ੍ਰਸ਼

-

bucket +

ਬਾਲਟੀ

-

buzz saw +

ਆਰਾ

-

can opener +

ਕੈਨ ਓਪਨਰ

-

chain +

ਚੇਨ

-

chainsaw +

ਚੇਨ ਵਾਲਾ ਆਰਾ

-

chisel +

ਛੈਣੀ

-

circular saw blade +

ਗੋਲਾਕਾਰ ਆਰਾ ਬਲੇਡ

-

drill machine +

ਡ੍ਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ

-

dustpan +

ਕੂੜੇ ਦਾ ਤਸਲਾ

-

garden hose +

ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਪਾਈਪ

-

grater +

ਗ੍ਰੇਟਰ

-

hammer +

ਹਥੌੜਾ

-

hinge +

ਕਬਜਾ

-

hook +

ਹੁੱਕ

-

ladder +

ਪੌੜੀ

-

letter scale +

ਲੈਟਰ ਸਕੇਲ

-

magnet +

ਚੁੰਬਕ

-

hawk +

ਗਾਰਾ

-

nail +

ਕਿੱਲ

-

needle +

ਸੂਈ

-

network +

ਨੈੱਟਵਰਕ

-

nut +

ਨੱਟ

-

palette-knife +

ਪੈਲੇਟ ਚਾਕੂ

-

pallet +

ਪੈਲੇਟ

-

pitchfork +

ਪਿੱਚਫੋਰਕ

-

planer +

ਰੰਦਾ

-

pliers +

ਪਲਾਸ

-

pushcart +

ਠੇਲ੍ਹਾ-ਗੱਡੀ

-

rake +

ਪਾਂਜਾ

-

repair +

ਮੁਰੰਮਤ

-

rope +

ਰੱਸੀ

-

ruler +

ਰੂਲਰ

-

saw +

ਆਰਾ

-

scissors +

ਕੈਂਚੀ

-

screw +

ਪੇਚ

-

screwdriver +

ਪੇਚਕਸ

-

sewing thread +

ਸਿਲਾਈ ਧਾਗਾ

-

shovel +

ਬੇਲਚਾ

-

spinning wheel +

ਚਰਖਾ

-

spiral spring +

ਸਪਾਇਰਲ ਸਪਰਿੰਗ

-

spool +

ਰੀਲ

-

steel cable +

ਸਟੀਲ ਕੇਬਲ

-

tape +

ਟੇਪ

-

thread +

ਧਾਗਾ

-

tool +

ਔਜ਼ਾਰ

-

toolbox +

ਟੂਲ ਬਾਕਸ

-

trowel +

ਖੁਰਪਾ

-

tweezers +

ਚਿਮਟੀ

-

vise +

ਸ਼ਿਕੰਜਾ

-

welding equipment +

ਵੈਲਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ

-

wheelbarrow +

ਇਕ-ਪਹੀਆ ਠੇਲ੍ਹਾ

-

wire +

ਤਾਰ

-

wood chip +

ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-

wrench +

ਰੈਂਚ

-
anchor
ਲੰਗਰ

-
anvil
ਅਹਰਣ

-
blade
ਬਲੇਡ

-
board
ਬੋਰਡ

-
bolt
ਬੋਲਟ

-
bottle opener
ਬਾਟਲ ਓਪਨਰ

-
broom
ਝਾੜੂ

-
brush
ਬ੍ਰਸ਼

-
bucket
ਬਾਲਟੀ

-
buzz saw
ਆਰਾ

-
can opener
ਕੈਨ ਓਪਨਰ

-
chain
ਚੇਨ

-
chainsaw
ਚੇਨ ਵਾਲਾ ਆਰਾ

-
chisel
ਛੈਣੀ

-
circular saw blade
ਗੋਲਾਕਾਰ ਆਰਾ ਬਲੇਡ

-
drill machine
ਡ੍ਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ

-
dustpan
ਕੂੜੇ ਦਾ ਤਸਲਾ

-
garden hose
ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਪਾਈਪ

-
grater
ਗ੍ਰੇਟਰ

-
hammer
ਹਥੌੜਾ

-
hinge
ਕਬਜਾ

-
hook
ਹੁੱਕ

-
ladder
ਪੌੜੀ

-
letter scale
ਲੈਟਰ ਸਕੇਲ

-
magnet
ਚੁੰਬਕ

-
hawk
ਗਾਰਾ

-
nail
ਕਿੱਲ

-
needle
ਸੂਈ

-
network
ਨੈੱਟਵਰਕ

-
nut
ਨੱਟ

-
palette-knife
ਪੈਲੇਟ ਚਾਕੂ

-
pallet
ਪੈਲੇਟ

-
pitchfork
ਪਿੱਚਫੋਰਕ

-
planer
ਰੰਦਾ

-
pliers
ਪਲਾਸ

-
pushcart
ਠੇਲ੍ਹਾ-ਗੱਡੀ

-
rake
ਪਾਂਜਾ

-
repair
ਮੁਰੰਮਤ

-
rope
ਰੱਸੀ

-
ruler
ਰੂਲਰ

-
saw
ਆਰਾ

-
scissors
ਕੈਂਚੀ

-
screw
ਪੇਚ

-
screwdriver
ਪੇਚਕਸ

-
sewing thread
ਸਿਲਾਈ ਧਾਗਾ

-
shovel
ਬੇਲਚਾ

-
spinning wheel
ਚਰਖਾ

-
spiral spring
ਸਪਾਇਰਲ ਸਪਰਿੰਗ

-
spool
ਰੀਲ

-
steel cable
ਸਟੀਲ ਕੇਬਲ

-
tape
ਟੇਪ

-
thread
ਧਾਗਾ

-
tool
ਔਜ਼ਾਰ

-
toolbox
ਟੂਲ ਬਾਕਸ

-
trowel
ਖੁਰਪਾ

-
tweezers
ਚਿਮਟੀ

-
vise
ਸ਼ਿਕੰਜਾ

-
welding equipment
ਵੈਲਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣ

-
wheelbarrow
ਇਕ-ਪਹੀਆ ਠੇਲ੍ਹਾ

-
wire
ਤਾਰ

-
wood chip
ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-
wrench
ਰੈਂਚ