ਸਮੱਗਰੀ     
Materials

-

brass +

ਪਿੱਤਲ

-

cement +

ਸੀਮੈਂਟ

-

ceramic +

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

cloth +

ਕੱਪੜਾ

-

cloth +

ਕੱਪੜਾ

-

cotton +

ਕਾਟਨ

-

crystal +

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

dirt +

ਧੂੜ

-

glue +

ਗੂੰਦ

-

leather +

ਚਮੜਾ

-

metal +

ਧਾਤ

-

oil +

ਤੇਲ

-

powder +

ਪਾਊਡਰ

-

salt +

ਨਮਕ

-

sand +

ਰੇਤ

-

scrap +

ਕਬਾੜ

-

silver +

ਚਾਂਦੀ

-

stone +

ਪੱਥਰ

-

straw +

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

wood +

ਲੱਕੜ

-

wool +

ਉੱਨ

-
brass
ਪਿੱਤਲ

-
cement
ਸੀਮੈਂਟ

-
ceramic
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
cloth
ਕੱਪੜਾ

-
cloth
ਕੱਪੜਾ

-
cotton
ਕਾਟਨ

-
crystal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
dirt
ਧੂੜ

-
glue
ਗੂੰਦ

-
leather
ਚਮੜਾ

-
metal
ਧਾਤ

-
oil
ਤੇਲ

-
powder
ਪਾਊਡਰ

-
salt
ਨਮਕ

-
sand
ਰੇਤ

-
scrap
ਕਬਾੜ

-
silver
ਚਾਂਦੀ

-
stone
ਪੱਥਰ

-
straw
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
wood
ਲੱਕੜ

-
wool
ਉੱਨ