ਸੰਗੀਤ     
Music

-

accordion +

ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-

balalaika +

ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-

band +

ਬੈਂਡ

-

banjo +

ਬੈਂਜੋ

-

clarinet +

ਸ਼ਹਨਾਈ

-

concert +

ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-

drum +

ਡ੍ਰਮ

-

drums +

ਡ੍ਰਮਜ਼

-

flute +

ਬੰਸਰੀ

-

grand piano +

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-

guitar +

ਗਿਟਾਰ

-

hall +

ਹਾਲ

-

keyboard +

ਕੀਅਬੋਰਡ

-

mouth organ +

ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-

music +

ਸੰਗੀਤ

-

music stand +

ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-

note +

ਨੋਟ

-

organ +

ਆਰਗਨ

-

piano +

ਪਿਆਨੋ

-

saxophone +

ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-

singer +

ਗਾਇਕ

-

string +

ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-

trumpet +

ਟਰੰਪੈਟ

-

trumpeter +

ਟਰੰਪੈਟਰ

-

violin +

ਵਾਇਲਿਨ

-

violin case +

ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-

xylophone +

ਜਾਈਲੋਫੋਨ

-
accordion
ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-
balalaika
ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-
band
ਬੈਂਡ

-
banjo
ਬੈਂਜੋ

-
clarinet
ਸ਼ਹਨਾਈ

-
concert
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-
drum
ਡ੍ਰਮ

-
drums
ਡ੍ਰਮਜ਼

-
flute
ਬੰਸਰੀ

-
grand piano
ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-
guitar
ਗਿਟਾਰ

-
hall
ਹਾਲ

-
keyboard
ਕੀਅਬੋਰਡ

-
mouth organ
ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-
music
ਸੰਗੀਤ

-
music stand
ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-
note
ਨੋਟ

-
organ
ਆਰਗਨ

-
piano
ਪਿਆਨੋ

-
saxophone
ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-
singer
ਗਾਇਕ

-
string
ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-
trumpet
ਟਰੰਪੈਟ

-
trumpeter
ਟਰੰਪੈਟਰ

-
violin
ਵਾਇਲਿਨ

-
violin case
ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-
xylophone
ਜਾਈਲੋਫੋਨ