ਕੁਦਰਤ     
Naturo

-

la arko +

ਗੋਲਾਈ

-

la stalo +

ਖੇਤ

-

la golfeto +

ਖਾੜੀ

-

la plaĝo +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

la veziko +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

la kaverno +

ਗੁਫਾ

-

la farmbieno +

ਖੇਤ

-

la fajro +

ਅੱਗ

-

la piedspuro +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

la terglobo +

ਗਲੋਬ

-

la rikolto +

ਫਸਲ

-

la fojngarbo +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

la lago +

ਝੀਲ

-

la folio +

ਪੱਤਾ

-

la monto +

ਪਹਾੜ

-

la oceano +

ਸਾਗਰ

-

la panoramo +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

la roko +

ਚੱਟਾਨ

-

la fonto +

ਝਰਨਾ

-

la marĉo +

ਦਲਦਲ

-

la arbo +

ਦਰੱਖਤ

-

la arbotrunko +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

la valo +

ਘਾਟੀ

-

la vidpunkto +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

la akvoĵeto +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

la akvofalo +

ਝਰਨਾ

-

la ondo +

ਲਹਿਰ

-
la arko
ਗੋਲਾਈ

-
la stalo
ਖੇਤ

-
la golfeto
ਖਾੜੀ

-
la plaĝo
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
la veziko
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
la kaverno
ਗੁਫਾ

-
la farmbieno
ਖੇਤ

-
la fajro
ਅੱਗ

-
la piedspuro
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
la terglobo
ਗਲੋਬ

-
la rikolto
ਫਸਲ

-
la fojngarbo
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
la lago
ਝੀਲ

-
la folio
ਪੱਤਾ

-
la monto
ਪਹਾੜ

-
la oceano
ਸਾਗਰ

-
la panoramo
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
la roko
ਚੱਟਾਨ

-
la fonto
ਝਰਨਾ

-
la marĉo
ਦਲਦਲ

-
la arbo
ਦਰੱਖਤ

-
la arbotrunko
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
la valo
ਘਾਟੀ

-
la vidpunkto
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
la akvoĵeto
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
la akvofalo
ਝਰਨਾ

-
la ondo
ਲਹਿਰ