ਸਮੱਗਰੀ     
Materialoj

-

la kupro

ਪਿੱਤਲ

-

la cemento

ਸੀਮੈਂਟ

-

la ceramiko

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

la teksaĵo

ਕੱਪੜਾ

-

la ŝtofo

ਕੱਪੜਾ

-

la kotono

ਕਾਟਨ

-

la kristalo

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

la gluo

ਗੂੰਦ

-

la ledo

ਚਮੜਾ

-

la metalo

ਧਾਤ

-

la oleo

ਤੇਲ

-

la pulvoro

ਪਾਊਡਰ

-

la salo

ਨਮਕ

-

la sablo

ਰੇਤ

-

la feraĵo

ਕਬਾੜ

-

la arĝento

ਚਾਂਦੀ

-

la ŝtono

ਪੱਥਰ

-

la pajlo

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

la ligno

ਲੱਕੜ

-

la lano

ਉੱਨ

-
la kupro
ਪਿੱਤਲ

-
la cemento
ਸੀਮੈਂਟ

-
la ceramiko
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
la teksaĵo
ਕੱਪੜਾ

-
la ŝtofo
ਕੱਪੜਾ

-
la kotono
ਕਾਟਨ

-
la kristalo
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
la malpuraĵo
ਧੂੜ

-
la gluo
ਗੂੰਦ

-
la ledo
ਚਮੜਾ

-
la metalo
ਧਾਤ

-
la oleo
ਤੇਲ

-
la pulvoro
ਪਾਊਡਰ

-
la salo
ਨਮਕ

-
la sablo
ਰੇਤ

-
la feraĵo
ਕਬਾੜ

-
la arĝento
ਚਾਂਦੀ

-
la ŝtono
ਪੱਥਰ

-
la pajlo
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
la ligno
ਲੱਕੜ

-
la lano
ਉੱਨ