ਮੌਸਮ     
Vetero

-

la barometro

ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-

la nubo

ਬੱਦਲ

-

la lunarko

ਵਰਧਮਾਨ

-

la mallumo

ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-

la tero

ਧਰਤੀ

-

la nebulo

ਕੋਹਰਾ

-

la frosto

ਪਾਲਾ

-

la glatiso

ਚਮਕ

-

la varmo

ਗਰਮੀ

-

la uragano

ਤੂਫਾਨ

-

la stalaktito

ਹਿਮਲੰਬ

-

la fulmo

ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-

la meteorŝtono

ਉਲਕਾ

-

la luno

ਚੰਦਰਮਾ

-

la ĉielarko

ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-

la pluvguto

ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-

la neĝo

ਬਰਫ਼

-

la neĝero

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-

la neĝhomo

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-

la stelo

ਸਿਤਾਰਾ

-

la ŝtormo

ਤੂਫਾਨ

-

la ŝtorma ondego

ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-

la suno

ਸੂਰਜ

-

la sunradio

ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-

la sunsubiro

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-

la termometro

ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-

la fulmotondro

ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-

la krepusko

ਧੁੰਧਲਕਾ

-

la vetero

ਮੌਸਮ

-

la malsekeco

ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-

la vento

ਹਵਾ

-
la barometro
ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-
la nubo
ਬੱਦਲ

-
la malvarmo
ਠੰਡ

-
la lunarko
ਵਰਧਮਾਨ

-
la mallumo
ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-
la trosekeco / la senpluveco
ਸੋਕਾ

-
la tero
ਧਰਤੀ

-
la nebulo
ਕੋਹਰਾ

-
la frosto
ਪਾਲਾ

-
la glatiso
ਚਮਕ

-
la varmo
ਗਰਮੀ

-
la uragano
ਤੂਫਾਨ

-
la stalaktito
ਹਿਮਲੰਬ

-
la fulmo
ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-
la meteorŝtono
ਉਲਕਾ

-
la luno
ਚੰਦਰਮਾ

-
la ĉielarko
ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-
la pluvguto
ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-
la neĝo
ਬਰਫ਼

-
la neĝero
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-
la neĝhomo
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-
la stelo
ਸਿਤਾਰਾ

-
la ŝtormo
ਤੂਫਾਨ

-
la ŝtorma ondego
ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-
la suno
ਸੂਰਜ

-
la sunradio
ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-
la sunsubiro
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-
la termometro
ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-
la fulmotondro
ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-
la krepusko
ਧੁੰਧਲਕਾ

-
la vetero
ਮੌਸਮ

-
la malsekeco
ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-
la vento
ਹਵਾ