ਮੌਸਮ     
Vetero

-

la barometro +

ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-

la nubo +

ਬੱਦਲ

-

la malvarmo +

ਠੰਡ

-

la lunarko +

ਵਰਧਮਾਨ

-

la mallumo +

ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-

la trosekeco / la senpluveco +

ਸੋਕਾ

-

la tero +

ਧਰਤੀ

-

la nebulo +

ਕੋਹਰਾ

-

la frosto +

ਪਾਲਾ

-

la glatiso +

ਚਮਕ

-

la varmo +

ਗਰਮੀ

-

la uragano +

ਤੂਫਾਨ

-

la stalaktito +

ਹਿਮਲੰਬ

-

la fulmo +

ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-

la meteorŝtono +

ਉਲਕਾ

-

la luno +

ਚੰਦਰਮਾ

-

la ĉielarko +

ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-

la pluvguto +

ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-

la neĝo +

ਬਰਫ਼

-

la neĝero +

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-

la neĝhomo +

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-

la stelo +

ਸਿਤਾਰਾ

-

la ŝtormo +

ਤੂਫਾਨ

-

la ŝtorma ondego +

ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-

la suno +

ਸੂਰਜ

-

la sunradio +

ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-

la sunsubiro +

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-

la termometro +

ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-

la fulmotondro +

ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-

la krepusko +

ਧੁੰਧਲਕਾ

-

la vetero +

ਮੌਸਮ

-

la malsekeco +

ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-

la vento +

ਹਵਾ

-
la barometro
ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-
la nubo
ਬੱਦਲ

-
la malvarmo
ਠੰਡ

-
la lunarko
ਵਰਧਮਾਨ

-
la mallumo
ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-
la trosekeco / la senpluveco
ਸੋਕਾ

-
la tero
ਧਰਤੀ

-
la nebulo
ਕੋਹਰਾ

-
la frosto
ਪਾਲਾ

-
la glatiso
ਚਮਕ

-
la varmo
ਗਰਮੀ

-
la uragano
ਤੂਫਾਨ

-
la stalaktito
ਹਿਮਲੰਬ

-
la fulmo
ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-
la meteorŝtono
ਉਲਕਾ

-
la luno
ਚੰਦਰਮਾ

-
la ĉielarko
ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-
la pluvguto
ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-
la neĝo
ਬਰਫ਼

-
la neĝero
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-
la neĝhomo
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-
la stelo
ਸਿਤਾਰਾ

-
la ŝtormo
ਤੂਫਾਨ

-
la ŝtorma ondego
ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-
la suno
ਸੂਰਜ

-
la sunradio
ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-
la sunsubiro
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-
la termometro
ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-
la fulmotondro
ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-
la krepusko
ਧੁੰਧਲਕਾ

-
la vetero
ਮੌਸਮ

-
la malsekeco
ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-
la vento
ਹਵਾ